Smut Slam

Lle mae adrodd straeon a phopeth secsi yn gwrthdaro

Bar Cabaret ffresh

WEDI'I CHANSLO

Smut Slam

Lle mae adrodd straeon a phopeth secsi yn gwrthdaro

WEDI'I CHANSLO

Bar Cabaret ffresh

Yn anffodus, mae sioe Smut Slam wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau'n uniongyrchol i drefnu ad-daliad.

Mae’r unig sesiwn meic agored yng Nghaerdydd ar gyfer adrodd straeon budr yn dychwelyd – yn seiliedig ar fywyd go iawn, chwant go iawn a rhyw go iawn.

Thema’r mis yma, yw “BLÊR”. P’un ai bod hynny’n golygu staeniau trasig neu ecstasi gwlyb, sefyllfaoedd seicolegol neu ddigwyddiadau go iawn gyda’r angen am lanhawr diwydiannol… mae rhyw yn fusnes blêr.

Dewch i rannu, neu eisteddwch yn ôl a mwynhau, wrth i’r cyflwynydd Cameryn Moore droi pethau brwnt yn llesol.

A gyda gwobrau anhygoel, enwogion yn beirniadu, cyffesion di-enw, chewch chi ddim mwy o hwyl yn unman – ar ben eich hunan na gydag eraill – ac yn sicr ddim heb dynnu’ch dillad!

Mae Smut Slam yn cael ei gyd-gynhyrchu yng Nghaerdydd gan Gwmni Theatr Big Loop gyda noddwyr cwmni Njoy Toys.

Ymunwch â ni am goctels a thameidiau blasus o 6pm ymlaen
Cerdyn a thaliadau digyswllt yn unig, dim arian parod – diolch.

Canllaw oed: 16+

Amser cwychyn: 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr 30 munud

Dyrennir seddi ar y noson

Gostyngiadau

Tocynnau am £7

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh