Opera Cenedlaethol Cymru: The Barber of Seville

WEDI'I CHANSLO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, oherwydd y pandemig Coronafeirws ni fydd Tymor yr Hydref Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn digwydd bellach.

Disgwylir i docynnau ar gyfer Tymor yr Hydref Opera Cenedlaethol Cymru 2021, gan gynnwys Migrations, fynd ar werth yng ngwanwyn 2021. Gweler gwefan WNO am y manylion llawn yn eu Datganiad Canslo’u Taith.

Mae Iarll Almaviva wedi syrthio mewn cariad gyda Rosina, gwarchodes Doctor Bartolo. Ond mae gan Bartolo gynlluniau eraill ac mae'n bwriadu cadw Rosina i'w hun. Mae Almaviva, gyda chymorth y barbwr lleol, Figaro, yn llwyddo i drechu Bartolo, a thrwy gyfres o ddigwyddiadau digrif a thwyll, mae Figaro yn chwarae Ciwpid. A fydd Figaro yn achub y dydd ac a fydd gwir gariad yn trechu popeth?

Mae cynhyrchiad poblogaidd Opera Cenedlaethol Cymru o The Barber of Seville - wedi'i osod mewn piazza Sbaenaidd traddodiadol - yn cyd-fynd yn berffaith gydag alawon ffraeth a mynegiannol Rossini. Gyda sgôr cofiadwy sy'n cynnwys Aria Figaro, dyma'r opera berffaith i godi calon.

wno.org.uk/barber
#WNObarber

Cenir yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Am becynnau aml-docyn, dewiswch eich sioeau a chaiff y gostyngiad ei ychwanegu yn y fasged.

Caiff gostyngiadau eu hychwanegu i’r nifer cyffredin isaf o seddi. Os yw’r nifer o fynychwyr yn amrywio fesul cynhyrchiad, cysylltwch â ni ar 029 2063 6464.

Canllaw oed: 8+

Amser cychwyn: 
Gwe 18 Medi a Iau 1 Hyd: 7.15pm
Sul 27 Medi: 4pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr, 50 munud (yn cynnwys un egwyl)

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.
Trefnu ymweliad grwp.

YSGOLION

£12.50 — Yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl.

U16S

£5 — 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd. 

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon