Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

The Beauty Parade

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru a Kaite O'Reilly

5 – 14 Mawrth 2020

Stiwdio Weston

We are the secret moon squadrons. Dropped by moonlight to set Europe ablaze.”  

Yr 1940au yw’r cyfnod, yng nghanol y rhyfel. Mae’r dynion yn ymladd ar flaen y gad.

Dyw menywod ddim yn cymryd rhan yn y brwydro; nhw sy’n cadw’r tân ynghynn ar yr aelwyd, yn cadw’r ffatrïoedd i fynd, ac yn bwydo’r plant yn y cartref. Neu dyna maen nhw’n ei ddweud wrthon ni, o leiaf.

Mae Kaite O’Reilly, y gwneuthurwr theatr arloesol, yn cydweithio gyda’r cyfansoddwr Rebecca Applin a Sophie Stone, y perfformiwr a’r arbenigwr ar iaith weledol, i ddatgelu un o ymgyrchoedd unigryw yr Ail Ryfel Byd; ynddi, roedd menywod cyffredin yn cael eu tynnu o’u bywydau dinod a’u parasiwtio y tu ôl i linellau’r gelyn.

Daeth y menywod hyn, oedd yn troelli drwy’r tywyllwch, yn ddifrodwyr ac yn llofruddion tawel. Cawsant eu hanfon i ysbïo, i glustfeinio, i annog pobl i rannu cyfrinachau.

Ac enw’r prosiect? The Beauty Parade.

Mae The Beauty Parade, sy’n gydweithrediad unigryw rhwng artistiaid Byddar a rhai sy’n clywed, yn cyfuno cerddoriaeth fyw, caneuon atgofus ac iaith weledol i adrodd un o hanesion mwyaf rhyfeddol yr 20fed ganrif.

Wedi ei ysbrydoli gan ddigwyddiadau go iawn, mae’r cynhyrchiad teimladwy hwn yn anrhydeddu’r arwyr di-sôn amdanynt, y menywod anweledig hynny a ddilëwyd o’n hanes.

Cynigion i Aelodau

Gostyngiad o £3. Aelodaeth

Canllaw oed: 14+

Mae’r perfformiad yma’n seiliedig ar stori asiantau cyfrinachol a fu’n gweithio ar flaen y gad yn ystod yr Ail Ryfel Byd. O ganlyniad, mae’n cynnwys iaith, sain a delweddau sy’n adlewyrchu rhyfel.

Amser cychwyn: 7.30pm. *Ar 9 Mawrth bydd y sioe’n cychwyn am 7pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr

Capsiynau Agored

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston