Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

The King And I

Theatr Donald Gordon

8 – 18 Ionawr 2020

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The King And I {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-453

The King And I

8 – 18 Ionawr 2020

Theatr Donald Gordon

Nodwch os gwelwch yn dda bod argaeledd nawr yn gyfyngedig i seddi sengl ar gyfer Sad 18 o Ionawr, neu’r Cylch Uchaf ar gyfer bob perfformiad arall.

Wedi’i alw yn “brif ddigwyddiad theatrig 2018”, bydd cynhyrchiad y Lincoln Center Theater o The King and I gan Rodgers a Hammerstein yn teithio’r byd yn syth ar ôl ei dymor hynod o lwyddiannus yn y London Palladium, lle’r enillodd wobrau lu ynghyd â chlod di-ben-draw yn y wasg.

The King And I yw’r sioe gerdd orau o oes aur y sioeau cerdd – gyda’r cyhoedd a’r beirniaid yn gwirioni arni fel ei gilydd. Mae gan y sioe un o’r sgoriau mwyaf gwefreiddiol a ysgrifennwyd erioed, sy’n cynnwys Whistle a Happy Tune, Getting to Know You, a Shall We Dance, a’r caneuon hynny’n cael eu canu gan gwmni o dros 50 o berfformwyr heb eu hail i gyfeiliant cerddorfa lawn.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Five stars for a sumptuous King And I. Book Now. It’s a hit”

The Times

Dyma ddathliad o dreftadaeth fendigedig theatr gerdd ramantus, a hynny gan dîm creadigol o’r radd flaenaf sydd wedi ennill gwobrau niferus. Tîm yw hwn sy’n cael ei ystyried gyda’r gorau ym myd y theatr heddiw, gyda Bart Sher (South Pacific a My Fair Lady – Broadway), enillydd Gwobr Tony, yn cyfarwyddo. Mae’n gyfle unwaith mewn oes i weld y cynhyrchiad rhyfeddol hwn, rhywbeth na fyddwch erioed wedi’i brofi o’r blaen. 

“Looks and sounds ravishing. Complete rapture”

Daily Telegraph

Canllaw oed: 8+ (dim plant dan 2 oed)

Amser cychwyn: 
Llun – Sad 7.30pm
Mer, Iau a Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr 55 munud (yn cynnwys un egwyl)

Cynigion Aelodau

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol. Aelodaeth. 

Cynigion i Grwpiau

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, perfformiadau penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon