Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

The Lion King

Perfformiad Ymlaciedig

Theatr Donald Gordon

18 August 2022

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Lion King {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-728

The Lion King

Perfformiad Ymlaciedig

18 August 2022

Theatr Donald Gordon

Mae perfformiadau The Lion King yng Nghaerdydd wedi eu gohirio oherwydd y pandemig Coronafeirws yn y DU, er mwyn gwarchod iechyd a lles cynulleidfaoedd, cast a chriw. Y dyddiadau newydd fydd y sioe yn cael ei berfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yw 7 Gorffennaf - 27 Awst 2022.

Mae deiliaid tocynnau ar gyfer perfformiadau 2020 wedi eu symud yn awtomatig i ddyddiad a seddi sy’n cyfateb i’r archeb wreiddiol. Cliciwch yma i weld yr addasiad hwn mewn golygfa galendr. Gellir dod o hyd i holl fanylion eich archeb newydd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein. Diolch am eich dealltwriaeth.

Cyfyngiad Oed : 3+

Perfformiad Ymlaciedig

Mae The Lion King wedi ymrwymo i greu profiad cyfeillgar a chynhwysol ar gyfer y gynulleidfa. Yn dilyn eu Perfformiad Cyfeillgar i Rheiny ag Awtistiaeth yn ystod eu taith gyntaf yn 2013, yn ogystal â phum Perfformiad Cyfeillgar i Rheiny ag Awtistiaeth yn y Lyceum Theatre yn Llundain, mae’r sioe gerdd arobryn yn falch iawn o gyflwyno Perfformiad Ymlaciedig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Iau 18 Awst am 1.30pm.

Mae perfformiadau ymlaciedig wedi’u dylunio ar gyfer pobl ag awtistiaeth, anawsterau dysgu neu anghenion synhwyraidd neu gyfathrebol eraill, sydd efallai’n teimlo’n fwy cyfforddus mewn awyrgylch fwy ymlaciedig.

Mae croeso i unrhyw un sy’n teimlo y byddai’r perfformiad yma’n ateb eu gofynion, neu ofynion aelodau o’u teulu neu ffrindiau, i fynychu’r perfformiad.

Yn gwbl amodol ar argaeledd, mae’n bosibl y gallwn ganiatáu i chi gyfnewid tocynnau a brynwyd ar gyfer perfformiad o The Lion King hyd at 48 awr cyn amser cychwyn y perfformiad y prynwyd y tocynnau ar ei gyfer, am seddi mewn perfformiad arall o The Lion King. Nodwch, fodd bynnag, mai Dydd Iau, 18 Awst 2022, am 1.30pm y cynhelir yr unig berfformiad ymlaciedig o The Lion King.

Perfformiadau Ymlaciedig

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Teuluoedd

Gweld popeth

The Lion, The Witch and the Wardrobe

Sister Act

Bedknobs and Broomsticks

School of Rock

Bring It On

The Lion King

Perfformiad Ymlaciedig

Disney's Beauty and the Beast

Perfformiad Ymlaciedig - Disney's Beauty and the Beast

Perfformiad Ymlaciedig

Oi Frog & Friends!