The Lion King

Perfformiad Ymlaciedig

Theatr Donald Gordon

20 August 2020

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Lion King {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-728

The Lion King

Perfformiad Ymlaciedig

20 August 2020

Theatr Donald Gordon

Cyfyngiad Oed : 3+

TOCYNNAU'N MYND AR WERTH

Dydd Mawrth 17 Medi ar-lein o 8am, a dros y ffôn neu wyneb i wyneb o 9am: Ar werth yn gyffredinol

Dydd Llun 16 Medi ar-lein yn unig o 8am: Archebu â Blaenoriaeth

Dydd Llun 9 Medi 10am: Aelodau Ffrind

Dydd Gwener 6 Medi 10am: Aelodau Platinwm ac Aur

Mae tocynnau bellach ar werth ar gyfer y Perfformiad Ymlaciedig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mae The Lion King wedi ymrwymo i greu profiad cyfeillgar a chynhwysol ar gyfer y gynulleidfa. Yn dilyn eu Perfformiad Cyfeillgar i Rheiny ag Awtistiaeth yn ystod eu taith gyntaf yn 2013, yn ogystal â phum Perfformiad Cyfeillgar i Rheiny ag Awtistiaeth yn y Lyceum Theatre yn Llundain, mae’r sioe gerdd arobryn yn falch iawn o gyflwyno Perfformiad Ymlaciedig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Iau 20 Awst am 1.30pm.

Mae perfformiadau ymlaciedig wedi’u dylunio ar gyfer pobl ag awtistiaeth, anawsterau dysgu neu anghenion synhwyraidd neu gyfathrebol eraill, sydd efallai’n teimlo’n fwy cyfforddus mewn awyrgylch fwy ymlaciedig.

Mae croeso i unrhyw un sy’n teimlo y byddai’r perfformiad yma’n ateb eu gofynion, neu ofynion aelodau o’u teulu neu ffrindiau, i fynychu’r perfformiad.

Yn gwbl amodol ar argaeledd, mae’n bosibl y gallwn ganiatáu i chi gyfnewid tocynnau a brynwyd ar gyfer perfformiad o The Lion King hyd at 48 awr cyn amser cychwyn y perfformiad y prynwyd y tocynnau ar ei gyfer, am seddi mewn perfformiad arall o The Lion King. Nodwch, fodd bynnag, mai Dydd Iau, 20 Awst 2020, am 1.30pm y cynhelir yr unig berfformiad ymlaciedig o The Lion King.

Perfformiadau Ymlaciedig

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon