Tony Adams: Sober Not Sombre

Neuadd Hoddinott Y BBC

25 Mai 2020 – WEDI'I OHIRIO

Tony Adams: Sober Not Sombre

25 Mai 2020 – WEDI'I OHIRIO

Neuadd Hoddinott Y BBC

Yn anffodus, mae sioe Tony Adams: Sober not Sombre wedi'i gohirio oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws. Byddwn yn cysylltu gydag archebwyr tocynnau yn uniongyrchol gyda mwy o wybodaeth.

Dyma Tony Adams yn agor ei galon yn ddi-flewyn ar dafod.

Arweinydd pwerus Lloegr, tra’n gapten ysbrydoledig dros Arsenal, dyrchafodd ddeng tlws dros gyfnod o dri degawd, mae Adams yn un o fawrion pêl-droed Saesnig.

Oddi ar y cae chwarae, cydnabyddodd ei fod yn alcoholig, ac mewn sobrwydd sefydlodd a clinig Sporting Chance sy’n parhau i helpu dynion a menywod o’r byd chwaraeon gyda materion dibyniaeth ac iechyd meddwl.

Yn ddoniol wrth drafod pêl-droed, ac yn ddoeth ar faterion ehangach, bydd Tony yn cyflwyno ei brofiad yn ddadlennol ac yn ddifyr fel na all unrhyw ffigwr arall o’r byd chwaraeon.

Taith wedi’i chynhyrchu ar y cyd â Jewson.

Cyflwynir yn

Neuadd Hoddinott Y BBC