Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: The Barber of Seville

10 a 12 Mehefin 2020 - SIOE WEDI’I CHANSLO

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, oherwydd y pandemig Coronafeirws ni fydd Tymor yr Haf Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn digwydd bellach.

Byddwn yn cysylltu ag archebwyr tocynnau o ddydd Llun 20 Ebrill ymlaen, gyda manylion am yr opsiynau sydd ar gael.

Gofynnwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar. Gallwch fod yn ffyddiog y byddwn yn cysylltu â phawb sydd wedi archebu tocynnau cyn gynted â phosib – does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni weithio drwy nifer enfawr o archebion ac e-byst.

Rossini

Mae Iarll Almaviva wedi syrthio mewn cariad gyda Rosina, gwarchodes Doctor Bartolo. Ond mae gan Bartolo gynlluniau eraill ac mae'n bwriadu cadw Rosina i'w hun. Mae Almaviva, gyda chymorth y barbwr lleol, Figaro, yn llwyddo i drechu Bartolo, a thrwy gyfres o ddigwyddiadau digrif a thwyll, mae Figaro yn chwarae Ciwpid. A fydd Figaro yn achub y dydd ac a fydd gwir gariad yn trechu popeth?

Mae cynhyrchiad poblogaidd Opera Cenedlaethol Cymru o The Barber of Seville - wedi'i osod mewn piazza Sbaenaidd traddodiadol - yn cyd-fynd yn berffaith gydag alawon ffraeth a mynegiannol Rossini. Gyda sgôr cofiadwy sy'n cynnwys Aria Figaro, dyma'r opera berffaith i godi calon.

www.wno.org.uk/barber
#WNObarber

Cenir yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Hyd y Perfformiad: Approximately two hours 50 minutes with one interval.

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.
Trefnu ymweliad grwp.

YSGOLION

£12.50 — Yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

DAN 30 OED

£10 — Yn berthnasol i seddi penodol.

DAN 16 OED

£5 — 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon