Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Perfformiad Ymlaciedig - Disney's Beauty and the Beast

Perfformiad Ymlaciedig

11 Ionawr 2022

Theatr Donald Gordon

Mae Beauty and the Beast yn ymrwymedig i ddarparu profiad cyfeillgar a chynhwysol i gynulleidfaoedd. Mae'r cwmni'n falch o gyflwyno Perfformiad Ymlaciedig ddydd Mawrth 11 Ionawr am 5pm.

Mae perfformiadau ymlaciedig wedi’u dylunio ar gyfer pobl ag awtistiaeth, anawsterau dysgu neu anghenion synhwyraidd neu gyfathrebol eraill, sydd efallai’n teimlo’n fwy cyfforddus mewn awyrgylch fwy ymlaciedig.

Mae croeso i unrhyw un sy’n teimlo y byddai’r perfformiad yma’n ateb eu gofynion, neu ofynion aelodau o’u teulu neu ffrindiau, i fynychu’r perfformiad.

Archebwch docynnau ar gyfer pob perfformiad arall o Beauty and the Beast

Cyfyngiad oed: 3+

Nodwch fod rhaid i blant dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu'n hŷn.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Teuluoedd

Gweld popeth

The Lion, The Witch and the Wardrobe

Sister Act

Bedknobs and Broomsticks

School of Rock

Bring It On

The Lion King

Perfformiad Ymlaciedig

Disney's Beauty and the Beast

Perfformiad Ymlaciedig - Disney's Beauty and the Beast

Perfformiad Ymlaciedig

Oi Frog & Friends!