Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Burlesque act Foo Foo La Belle

Clwb Cabaret Caerdydd yn cyflwyno

Burlesque: Freedom!

Curadwyd gan Foo Foo Labelle

Stiwdio Weston

16 Gorffennaf 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Burlesque: Freedom! {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-1098

Clwb Cabaret Caerdydd yn cyflwyno

Burlesque: Freedom!

Curadwyd gan Foo Foo Labelle

16 Gorffennaf 2021

Stiwdio Weston

Noson o Fwrlésg gyda Foo Foo Labelle a Chlwb Cabaret Caerdydd.

Mae'n fis Gorffennaf!! Nawr bod Mr Drakeford yn dweud ei bod hi’n ddiogel, bydd yr artistiaid bwrlésg yma’n taflu’r rheolau o’r neilltu, ac ambell beth arall hefyd...

Bydd cadwyni’n cael eu torri a masgiau'n cael eu bejazzlo, ac yn sicr fydd dim byd yn lân am y criw yma wrth iddyn nhw roi’r gorau i hunanynysu a chamu i mewn i'r goleuni.

Drysau: 8pm
Perfformiad yn dechrau am
8.30pm 

Cyfyngiad oedran: 18+
Yn cynnwys noethni a iaith gref.

Hyd y perfformiad: Tua dwy awr a 30 munud (gan gynnwys egwyl)

Dyrennir seddi ar ôl cyrraedd.

DIOGELWCH COVID
Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod y safle yn ddiogel o ran Covid ac yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio. Darganfyddwch fwy yma.

Ar hyn o bryd, y fynedfa i mewn i’r adeilad yw drysau ochr y de, drws nesaf i’r Teras a gyferbyn â’r Pierhead.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston

Cabaret

Gweld popeth

Cymuned Dawnsfa Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru yn Cyflwyno

Dawnsfa Kiki Cymru

Zion Road

Unity Reggae and Ska

Drag act wearing colourful makeup

Dolly Trolley's Drag Aerobics: Let's Get Physical!

S Club Steffan

Len Blanco

Len Blanco: Firing Blancs

Two actors on stage singing in period costume

How To Win Against History

Áine Flanagan Productions + Seiriol Davies

Alyn Hawke sitting and smiling

Alyn Hawke; Understudy Jazz

Two comedians stood next to each other

Theatr Al Dente yn Cyflwyno

The Misadventures of David & Sam

Drag act in red sequins

Wilma Ballsdrop's Bingo

 Asifa Lahore

Asifa Lahore

Mae Brenhines Ddrag Fwslimaidd gyntaf Prydain

Burlesque act Foo Foo La Belle

Clwb Cabaret Caerdydd yn cyflwyno

Burlesque: Freedom!

Curadwyd gan Foo Foo Labelle

Two red cartoon dragons

Y Gig Gigls!

Jocs mawr i bobol fach, curadwyd gan Sarah Breeze

Connie Orff: Straight Outta Lockdown

Shell Suit Cher: Believe in Bingo!

Boylesque: The Boys of Summer

Comedy Pram Jam: An Adult Show with Baby in Tow!

Curadwyd gan Sarah Breese

The Successors of Mandingue

The Successors of the Mandingue

H.M.S Morris

Gyda chefnogaeth gan Teddy Hunter

Ripley Theatre yn cyflwyno

The Amazing Adventures of Little Red

Dragprov

An Improvised Drag Musical

A drawing of a donkey

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru ac Os Nad Nawr, mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Phrifysgol De Cymru

Gwlad yr Asyn

Gan Wyn Mason

Cuban Latin Night

Cuban Latin Night

Yn cyflwyno Entaya

James Seabright drwy drefniant gydag Aine Flanagan yn cyflwyno

Margaret Thatcher Queen Of Soho

Dolly Trolley's Drag Bingo

Comedian Leroy Brito

Leroy's Laughter Line-up

image of people with arms outstretched, enjoying a gig

Vaguely Artistic

Jôcs, hwyl ac anhrefn!

Curadwyd gan Sarah Breeze

image of people with arms outstretched, enjoying a gig

GrooveLine