Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Burlesque act Foo Foo La Belle

Clwb Cabaret Caerdydd yn cyflwyno

Burlesque: Freedom!

Curadwyd gan Foo Foo Labelle

Stiwdio Weston

16 Gorffennaf 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Burlesque: Freedom! {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-1098

Clwb Cabaret Caerdydd yn cyflwyno

Burlesque: Freedom!

Curadwyd gan Foo Foo Labelle

16 Gorffennaf 2021

Stiwdio Weston

Noson o Fwrlésg gyda Foo Foo Labelle a Chlwb Cabaret Caerdydd.

Mae'n fis Gorffennaf!! Nawr bod Mr Drakeford yn dweud ei bod hi’n ddiogel, bydd yr artistiaid bwrlésg yma’n taflu’r rheolau o’r neilltu, ac ambell beth arall hefyd...

Bydd cadwyni’n cael eu torri a masgiau'n cael eu bejazzlo, ac yn sicr fydd dim byd yn lân am y criw yma wrth iddyn nhw roi’r gorau i hunanynysu a chamu i mewn i'r goleuni.

Drysau: 8pm
Perfformiad yn dechrau am
8.30pm 

Cyfyngiad oedran: 18+
Yn cynnwys noethni a iaith gref.

Hyd y perfformiad: Tua dwy awr a 30 munud (gan gynnwys egwyl)

Dyrennir seddi ar ôl cyrraedd.

DIOGELWCH COVID
Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod y safle yn ddiogel o ran Covid ac yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio. Darganfyddwch fwy yma.

Ar hyn o bryd, y fynedfa i mewn i’r adeilad yw drysau ochr y de, drws nesaf i’r Teras a gyferbyn â’r Pierhead.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston