Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cynhyrchiad Lyric Hammersmith a Pins and Needles

Raymond Briggs' Father Christmas

DIGWYDDIAD AR-LEIN I DEULUOEDD

AR-LEIN

9 - 24 Rhagfyr 2020

Cynhyrchiad Lyric Hammersmith a Pins and Needles

Raymond Briggs' Father Christmas

DIGWYDDIAD AR-LEIN I DEULUOEDD

9 - 24 Rhagfyr 2020

AR-LEIN

Daw sioe Raymond Briggs’ Father Christmas â hwyl yr ŵyl yn ôl drwy gynhyrchiad digidol.

Mae'n bleser gan y Lyric Hammersmith Theatre gyhoeddi bod addasiad Pins and Needles o Raymond Briggs’ Father Christmas yn dychwelyd drwy bartneriaeth ddigidol â Chanolfan Mileniwm Cymru.

Ymlaciwch yn eich cartref clud a gwyliwch wrth i Siôn Corn pwdlyd ond hoffus Briggs baratoi ar gyfer diwrnod prysuraf y flwyddyn, Noswyl Nadolig. Cewch weld e'n paratoi'r holl anrhegion, yn bwydo'r ceirw ac yn hedfan ar noson o eira.

Bydd modd i chi brynu tocyn ar gyfer recordiad digidol o safon uchel, a fydd ar gael i'w wylio o ddydd Mercher 9 Rhagfyr tan ddydd Iau 24 Rhagfyr 2020.

Gallwch archebu tocynnau hyd at 3pm ddydd Mawrth 22 Rhagfyr, a'r Lyric Hammersmith Theatre fydd yn delio â phob archeb.

Os ydych chi eisoes wedi archebu tocyn ar gyfer Raymond Briggs’ Father Christmas, yna defnyddiwch y ddolen hon i wylio’r sioe: https://lyric.co.uk/fcviewingpagewmc/

Pris Tocynnau

Ffrydiad safonol: £10

Mae ffrydiad safonol yn caniatáu i chi wylio Raymond Briggs' Father Christmas, 9 - 24 Rhagfyr.

Ffrydiad Teulu / Grŵp: £15

Os gallwch chi, gofynnwn i chi gefnogi'r celfyddydau a phrynu ffrydiad teulu / grŵp, os oes mwy nag un person yn eich tŷ yn gwylio'r cynhyrchiad.

Ysgolion: £15

Bydd tocyn Ffrydiad Grŵp £15 yn rhoi cod gwylio unigryw i chi. Gall dosbarthiadau amrywiol o fewn ysgol ddefnyddio'r cod i wylio'r sioe ar wahanol adegau. Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu gwylio'r sioe ar fwy nag un ddyfais ar yr un pryd (e.e. mewn gwahanol ystafelloedd) yna byddwch angen prynu tocyn ychwanegol ar gyfer pob dyfais ychwanegol. Os oes gennych ymholiadau eraill yn ymwneud a thocynnau ysgolion, cysylltwch â schools@lyric.co.uk os gwelwch yn dda.

Archebu Tocynnau
Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Magnificent”

The Observer

Gyda hudoliaeth y Nadolig, cerddoriaeth fyw, caneuon a phypedwaith hyfryd, dyma sioe Nadoligaidd berffaith ar gyfer plant dan 8 oed a'u teuluoedd.

Cafodd nifer gyfyngedig o docynnau ysgolion a chymunedau eu cynnig am ddim ar gyfer y cynhyrchiad hwn, diolch i gefnogaeth barhaus ein haelodau corfforaethol, Arup, Atradius, Capital Apartments, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Clear Channel, Howells School, Sony UK Technology Centre, Stowe Family Law a Thomas Carroll.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Enchanting”

The Sunday Times

Ar ôl Archebu...

Byddwch yn derbyn e-bost gan y Lyric Hammersmith Theatre gyda'r holl wybodaeth ar gyfer sut i ffrydio, gan gynnwys dolen a chyfrinair unigol ar gyfer y cynhyrchiad. Byddwch hefyd yn derbyn Cwesitynau Cyffredin fel canllaw. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â enquiries@lyric.co.uk.

Gwybodaeth Archebu

Gan fod Raymond Briggs’ Father Christmas yn gynhyrchiad Lyric Hammersmith Theatre a Pins and Needles, sy'n cael ei gyflwyno'n ddigidol mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru, bydd angen i chi greu cyfrif gyda Theatr y Lyric Hammersmith wrth archebu. Caiff eich manylion archebu eu rhannu'n awtomatig gyda ni a Theatr y Lyric Hammersmith. Gwelwch ein Polisi Preifatrwydd am ragor o wybodaeth.

Canllaw Oed: Plant dan 8 oed a'u teuluoedd

Hyd y perfformiad: 60 munud

Cyflwynir yn

AR-LEIN