Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Selection of arts and craft material

Canolfan Mileniwm Cymru A BACA Yn Cyflwyno

Gweithdai Teulu Creadigol

Canolfan Mileniwm Cymru

3 Awst - 28 Awst 2021

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Gweithdai Teulu Creadigol {{::on_sale_date.label}} Canolfan Mileniwm Cymru MM/DD/YYYY 15 event-1151

Canolfan Mileniwm Cymru A BACA Yn Cyflwyno

Gweithdai Teulu Creadigol

3 Awst - 28 Awst 2021

Canolfan Mileniwm Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer rhaglen o weithdai i deuluoedd yn ystod mis Awst i baratoi ar gyfer Carnifal Trebiwt 2021.

Bydd yr holl offer a deunyddiau yn cael eu darparu, felly dewch i ymuno yn yr hwyl a sbri!

Cydweithrediad rhwng Canolfan Mileniwm Cymru ac arlunwyr o Gymdeithas Celf a Diwylliant Trebiwt: June Campbell Davies, Caroline Richards a Sarah Featherstone.

Printio a Chreu Creaduriaid Mytholegol a Chwedlonol

3 Awst, 1pm – 3pm: Rhowch gynnig ar brintio gweadau ar gyfer eich creadigaethau o ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu. Yna, torrwch nhw allan a’u gosod ar gerdyn er mwyn mynd â nhw gartref gyda chi. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bob oedran.

Creu Mwgwd Fenisaidd

5 Awst, 1pm – 4pm:Dewch i greu eich mwgwd Fenisaidd eich hunan – yna addurnwch y mwgwd gydag addurnwe, secwins, plu a mwy. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bob oedran.

Ysbrydoliaeth gan Fyd Natur: Creu eich llyfr darluniadol bach eich hunan

6 Awst, 1pm – 3pm: Rhowch gynnig ar greu a darlunio llyfr bach. Byddwn ni’n defnyddio dail i greu printiau ac yn llenwi’r tudalennau gyda straeon a gafodd eu hysbrydoli gan hud natur: Tylwyth Teg, Coblynnod, Creaduriaid y Goedwig a llawer mwy. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bob oedran.

Ysbrydoliaeth gan Fyd Natur: Creu eich llyfr darluniadol bach eich hunan

7 Awst, 1pm – 3pm:Rhowch gynnig ar greu a darlunio llyfr bach. Byddwn ni’n defnyddio dail i greu printiau ac yn llenwi’r tudalennau gyda straeon a gafodd eu hysbrydoli gan hud natur: Tylwyth Teg, Coblynnod, Creaduriaid y Goedwig a llawer mwy. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bob oedran.

Creu Mwgwd Hudol

10 Awst, 1pm – 3pm: Dewch i greu ac addurno mwgwd creadur mytholegol hudol gyda deunyddiau sydd wedi’u hailgylchu. Mae'r gweithdy hwn yn addas i blant 5 – 10 mlwydd oed.

Anifeiliaid Cardfwrdd

11 Awst, 1pm – 4pm: Dewch i greu anifail cardfwrdd, o neidr i was y neidr – defnyddiwch eich dychymyg! Gallwch weithio fel teulu ar eich creadigaethau. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bob oedran.

Dawns Jazz Carnifal – Ystafell Preseli

14 Awst, 11am – 12pm: Gweithdy Dawns Affro-Brasil. Cofiwch wisgo esgidiau dawns meddal, neu gallwch ddawnsio yn droednoeth. Mae'r gweithdy hwn yn addas i blant 7 – 13 mlwydd oed.

Dawns Jazz Carnifal – Ystafell Preseli 

14 Awst, 2pm – 3pm: Gweithdy Dawns Affro-Brasil. Cofiwch wisgo esgidiau dawns meddal, neu gallwch ddawnsio yn droednoeth. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bobl yn eu harddegau ac oedolion.

Pwytho ar Glytwaith

17 Awst, 1pm – 2.30pm: Drwy ddefnyddio ffelt ac edafedd brodwaith yn bennaf, dewch i bwytho geiriau neu symbol ar ffelt. Gallwch fynd â’ch clytwaith gartref gyda chi a’i wnïo ar siaced, neu fag hyd yn oed! Mae'r gweithdy hwn yn addas i oedolion a phlant 10 mlwydd oed a hŷn.

Dylunio Cymeriad Carnifal

18 Awst, 1pm – 3pm: Dewch i edrych ar ddelweddau o gymeriadau carnifal ac yna braslunio’ch syniadau eich hunan cyn datblygu eich cymeriad mewn cyfrwng arall, e.e. paent, clai, collage, cardfwrdd.
Fersiynau bach bach o gymeriad maint llawn i fynd gartref gyda chi fydd canlyniad y gweithdy. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bob oedran.

Creu Mwgwd Fenisaidd

19 Awst, 1pm – 4pm: Dewch i greu eich mwgwd Fenisaidd eich hunan – yna addurnwch y mwgwd gydag addurnwe, secwins, plu a mwy. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bob oedran.

Sgiliau Syrcas

24 Awst, 1pm – 2pm: Dewch i fwynhau gyda stiltiau pot blodau neu ddysgu sut i droelli platiau a chylch hwla! Mae'r gweithdy hwn yn addas i blant 5 – 10 mlwydd oed.

Sgiliau Syrcas

25 Awst, 1pm – 2.30pm: Dewch i greu eich offer poi eich hunan gan ddefnyddio teits, bagiau bwyd a blawd llif. Ar ôl eu creu, byddwch yn dysgu sut i wneud symudiadau syml. Mae'r gweithdy hwn yn addas i blant dros 10 mlwydd oed i'r arddegau.

Dawns Gyfoes y Carnifal / Chware Mas – Ystafell Preseli

28 Awst, 11am – 12pm: Dewch i ddysgu am draddodiad ‘Chwarae Mas’ y carnifal! Dewch ag eitem yr hoffech ddawnsio gyda hi – boed hynny’n brop neu’n ddilledyn, yna byddwch chi’n dysgu sut i archwilio’r eitem ar ffurf dawns gyfoes ac yn dod â’ch persona carnifal yn fyw. Mae'r gweithdy hwn yn addas i blant 7 – 13 mlwydd oed.

Dawns Gyfoes y Carnifal / Chware Mas – Ystafell Preseli

28 Awst, 2pm – 3.30pm: Dewch i ddysgu am draddodiad ‘Chwarae Mas’ y carnifal! Dewch ag eitem yr hoffech ddawnsio gyda hi – boed hynny’n brop neu’n ddilledyn, yna byddwch chi’n dysgu sut i archwilio’r eitem ar ffurf dawns gyfoes ac yn dod â’ch persona carnifal yn fyw. Mae'r gweithdy hwn yn addas i bobl yn eu harddegau ac oedolion.

Canllaw oed: Amrywiol

DIOGELWCH COVID
Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod y safle yn ddiogel o ran Covid ac yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio. Dysgwch fwy yma.

Ar hyn o bryd, y fynedfa i mewn i’r adeilad yw drysau ochr y de, drws nesaf i’r Teras a gyferbyn â’r Pierhead.

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru