Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Bill Kenwright a Paul Taylor-Mills yn cyflwyno

Heathers The Musical

Theatr Donald Gordon

30 Tachwedd - 4 Rhagfyr 2021

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Heathers The Musical {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-770

Bill Kenwright a Paul Taylor-Mills yn cyflwyno

Heathers The Musical

30 Tachwedd - 4 Rhagfyr 2021

Theatr Donald Gordon

Cyfarchion a chyfarchiadau! Roedd yr ysgol wedi cau am gyfnod y llynedd, gan oedi’r daith gyntaf o amgylch y DU. Ond, mae’r merched yn ôl, ac mae eu perfformiad yn “stiletto sharp” (Daily Telegraph).

Yn dilyn dau dymor hynod lwyddiannus yn y West End a gwobr WhatsOnStage ar gyfer y Sioe Gerdd Newydd Orau, mae Heathers The Musical, y sioe gerdd roc gomedi dywyll yn seiliedig ar y ffilm o 1988, yn teithio theatrau ledled y DU am y tro cyntaf un.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Sheer joyful exuberance”

City AM

Mae Veronica Sawyer yn un arall o’r bobl dawel, anadnabyddus sydd yn breuddwydio am ddiwrnod gwell. Ond pan mae hi’n gwneud ffrindiau â’r Heathers creulon, prydferth, mae ei breuddwydion am boblogrwydd yn dechrau dod yn wir o’r diwedd. Nes i JD, rebel ifanc rhyfedd, gyrraedd a’i dysgu ei bod yn lladdfa i fod yn anweledig ond yn waeth byth bod yn adnabyddus.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr
The Stage, The Independent, Daily Telegraph, Metro

Llyfr, cerddoriaeth a geiriau gan Kevin Murphy a Laurence O’Keefe
Wedi’i seilio ar y ffilm a ysgrifennwyd gan Daniel Waters.

Canllaw oed: 14+ (dim plant dan 2 oed). Yn cynnwys iaith gref ac goledau strôb, cyfeiriadau at hunanladdiad ac anawsterau bwyta, enydau o drais, ergydion gwn a goleuadau sy'n fflachio.

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Iau, Gwe a Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr a 30 munud (yn cynnwys un egwyl)

Cynigion aelodau

Gostyngiad o £10 am 30 Tachwedd. Aelodaeth.

Cynigion i grwpiau

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, Maw - Iau 7.30pm + Gwe 2.30pm.
Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Pwysig: Diogelwch a gofynion Covid

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, bydd rhaid i bawb sy’n mynychu’r perfformiad hwn ddangos Pàs Covid y GIG neu dystiolaeth canlyniad prawf Covid negyddol ynghŷd ag ID llunDarllenwch ein cwestiynau cyffredin i weld sut i gael eich un chi.

Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod ein lleoliad yn Covid-ddiogel ac yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon