Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Two actors on stage singing in period costume

How To Win Against History

Áine Flanagan Productions + Seiriol Davies

Stiwdio Weston

29 Gorffennaf 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London How To Win Against History {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-1090

How To Win Against History

Áine Flanagan Productions + Seiriol Davies

29 Gorffennaf 2021

Stiwdio Weston

Sioe gerdd benfeddwol a doniol yw How to Win Against History sy’n trafod disgwyliadau, gwrywdod, siom a bod yn hollol gampus.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“A work of genius”

Telegraph

Disgleiriodd Pumed Ardalydd Môn yn llachar, yn gyflym ac yn drawswisgol ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan wario ffortiwn enfawr ei deulu ar ffrogiau diemwnt, pŵdls porffor a chyflwyno dramâu rhyfeddol nad oedd neb yn dod i’w gweld. Pan fu farw’n 29 oed, llosgodd ei deulu bob cofnod ohono, a bwrw ’mlaen fel pe na bai wedi byw erioed.

Drama gyfnod sgleiniog ac ysgafn am y straeon rydyn ni'n eu hadrodd er mwyn argyhoeddi’n hunain bod popeth yn mynd yn dda, a'r eiliadau pan fyddwn ni'n sylweddoli nad ydyn nhw’n mynd cystal wedi’r cwbl.

ENILLYDD: Gwobr The Stage Caeredin 2016
ENILLYDD Gwobr Theatr Cymru "Cynhyrchiad Teithiol Gorau" 2018

Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan Seiriol Davies, cyfarwyddwyd gan Alex Swift, dyfeisiwyd gan y cwmni, cast: Seiriol Davies, Matthew Blake, Dylan Townley, cyfarwyddo Cerddorol gan Dylan Townlely

Cefnogir How to Win Against History gan Gyngor Celfyddydau Cymru; Arts Council England; Pontio, Bangor; The Young Vic ac Ovalhouse, Llundain.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr
The Stage

Drysau: 8pm
Perfformiad yn dechrau am 8.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 75 munud (dim egwyl)

Canllaw oed: 16+ (yn cynnwys iaith gref)

Dyrennir seddi ar ôl cyrraedd

DIOGELWCH COVID
Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod y safle yn ddiogel o ran Covid ac yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio. Dysgwch fwy yma.

Ar hyn o bryd, y fynedfa i mewn i’r adeilad yw drysau ochr y de, drws nesaf i’r Teras a gyferbyn â’r Pierhead.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston