Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Jôcs, hwyl ac anhrefn!

WEDI'I GANSLO

Stiwdio Weston

14 Awst 2021

Jôcs, hwyl ac anhrefn!

WEDI'I GANSLO

14 Awst 2021

Stiwdio Weston

Mae'n ddrwg gennym gyhoeddi bod ‘Jôcs, hwyl ac anhrefn’ wedi'i ganslo oherwydd amgylchiadau nas rhagwelwyd. A fyddech cystal â derbyn ein hymddiheuriadau am unrhyw siom y gallai hyn ei achosi. Cysylltwyd yn uniongyrchol â deiliaid tocynnau drwy e-bost gyda mwy o wybodaeth.

Noson o jôcs, hwyl ac anhrefn wrth i nifer o stand-yps gorau'r wlad ddychwelyd i'r llwyfan ar gyfer noson rhyfeddol o gomedi Gymraeg.

Yn cael ei gynnal gan MC gwych, gwnewch y mwyaf o adloniant wyneb-yn-wyneb eto gyda rhestr o dalent comig mewn un lle. I gloi’r noson fydd seren teledu a radio, Daniel Glyn.

Disgwyliwch jôcs, straeon, caneuon, cyffro, a themâu oedolion, a'r wefr unigryw gomedi fyw!

(Nodwch: Fe gall newid fod i'r perfformwyr sydd wedi'u hysbysebu)

Drysau: 8pm
Perfformiad yn dechrau am 8.30pm

Cyfyngiad oedran: 16+
Yn cynnwys iaith gref

Hyd y perfformiad: Tua dwy awr (gan gynnwys egwyl)

Dyrennir seddi ar ôl cyrraedd.

DIOGELWCH COVID
Plîs nodwch bydd y perfformiadau hyn ar bellter cymdeithasol.

Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod y safle yn ddiogel o ran Covid ac yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio. Dysgwch fwy yma.

Ar hyn o bryd, y fynedfa i mewn i’r adeilad yw drysau ochr y de, drws nesaf i’r Teras a gyferbyn â’r Pierhead.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston