Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
the dancers of Rambert2

Llif byw i gynulleidfaoedd ar-lein, yn fyw o stiwdios Rambert

Rambert Autumn Livestream: Note To Self

Rambert2 x Benoit Swan Pouffer

AR-LEIN

16 - 18 Medi 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Rambert Autumn Livestream: Note To Self {{::on_sale_date.label}} AR-LEIN MM/DD/YYYY 15 event-1156

Llif byw i gynulleidfaoedd ar-lein, yn fyw o stiwdios Rambert

Rambert Autumn Livestream: Note To Self

Rambert2 x Benoit Swan Pouffer

16 - 18 Medi 2021

AR-LEIN

Rydyn ni’n adeiladu awr, dydd, einioes ar yr hyn y gallwn gofio. Felly beth ddaw ohonom, pan rydyn ni’n anghofio?

Mae darn Newydd Benoit Swan Pouffer ar gyfer Rambert2 yn daith annisgwyl ac ingol drwy ein hymennydd, cof a synnwyr yr hunan.

Mae ffrydiau byw Rambert yn cyfuno disyfydrwydd y theatr ag agosrwydd ffilm i greu profiadau sy’n herio arddulliau. A dyma yw ffrwd byw fwyaf Rambert erioed. Mae’r Cyfarwyddwr Artistig Benoit, sydd bob tro’n uchelgeisiol a mentrus, yn creu profiad newydd a chynhyrfiol ar gyfer y gynulleidfa drwy’r cyfrwng newydd hwn.

Cafodd talent newydd Rambert2 eu dewis â llaw o dros 650 dawnsiwr cynnar-eu-gyrfa, oherwydd eu gallu ac unigoliaeth eithriadol, a byddant yn perfformio a darlledu Note To Self yn fyw o stiwdios Rambert yn Llundain.

“Like watching a movie, immersive and absorbing, yet easily the most technically sophisticated live dance production I’ve seen since theaters closed”

New York Times yn trafod Draw from Within gan Rambert

Rhybudd ffotosensitifedd
Yn ystod perfformiad Note To Self, mae gan rhai goleuadau effaith strôb gref sy’n gallu effeithio ar wylwyr sy’n dueddol i epilepsi ffotosensitif neu ffotosensitifedd arall.

Canllaw oedran: 12+
Rhybudd Sbardun: Mae’r perfformiad hwn yn cynnwys rhai themâu aeddfed, gan gynnwys dementia a thrais domestig. Cynghorir pwyll gan y gwyliwr.

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr

GWYBODAETH TOCYNNAU

Caiff y perfformiad ei ffrydio’n fyw ar Rambert Home Studio a chewch fynediad drwy ddefnyddio cod tocyn 16-digid alffaniwmerig unigryw. Bydd y cod yn cael ei gynnwys yn eich e-bost yn cadarnhau’r archeb, ar ôl prynu tocynnau.

Bydd gwerthiant tocynnau yn dod i ben 30 munud cyn amser cychwyn y perfformiad. Mae hyn er mwyn rhoi cyfle i chi dderbyn eich e-bost gyda’ch cod tocyn, cofrestru gyda Rambert Home Studio a pharatoi ar gyfer y perfformiad.

Mae prisiau amrywiol ar gael ar gyfer y perfformiad ar-lein yma, er mwyn i chi gael dewis eich pris yn seiliedig ar eich sefyllfa bresennol. Wrth ddewis eich pris, gofynnwn i chi ystyried faint o bobl yn eich tŷ fydd yn gwylio a faint fyddech chi fel arfer yn ei dalu wrth fynychu sioe fyw. Diolch am eich cefnogaeth.

Gall ysgolion, prifysgolion, colegau ac ysgolion dawns sydd â myfyrwyr 12 oed ac yn hŷn gael 10 tocyn am bris 7. Nid yw’r cynnig yma ar gael ar-lein. I archebu, cysylltwch â gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk erbyn 12pm, 10 Medi.

SUT A BLE I WYLIO

Nodwch fod pob sioe yn cael ei pherfformio’n fyw ac mae’n rhaid ei gwylio ar yr amser a hysbysebir. Gan fod y perfformiad yma’n berfformiad amser real a heb ei recordio ymlaen llaw, ni fedrwch ailddirwyn na oedi’r sioe.

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n cofrestru gyda Rambert Home Studio ac yn adbrynu’ch cod tocyn cyn gynted â phosib. Drwy wneud hyn bydd cyfle i chi wylio cynnwys ychwanegol am ddim ar Rambert Home Studio a phrofi’ch gosodiadau sain cyn y perfformiad.

GWYLIO’R PERFFORMIAD:

  • Cofrestrwch (am ddim) ar rambert.org.uk/homestudio
  • Mewnbynnwch eich cod tocyn i’ch cyfrif ar Rambert Home Studio. Gallwch wylio’n fyw ar unrhyw ddyfais ar yr amser a hysbysebir ar gyfer y perfformiad.
  • Os fyddwch yn profi unrhyw anawsterau, e-bostiwch homestudio@rambert.org.uk am gymorth.
  • Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch fewngofnodi ar unrhyw ddyfais, gan ddefnyddio’ch manylion cofrestru.
  • Awr cyn amser cychwyn y perfformiad bydd chwaraewr llif byw Rambert yn chwarae’n fyw ac yn dangos delwedd. Bydd hwn yn gyfle i chi wirio bod eich porwr gwe yn chwarae’r fideo a’r sain heb broblem.

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF sy’n cynnwys manylion llawn ynglŷn â sut i adbrynu’ch cod tocyn yn ogystal â chyfarwyddiadau ar gyfer sut i wylio’r sioe.

Cyflwynir yn

AR-LEIN