Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Llif byw i gynulleidfaoedd ar-lein, yn fyw o stiwdios Rambert

Rambert: Summer Livestream

Marne van Opstal ac Imre van Opstal, Marion Motin

AR-LEIN

15 - 17 Gorffennaf 2021

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Rambert: Summer Livestream {{::on_sale_date.label}} AR-LEIN MM/DD/YYYY 15 event-1069

Llif byw i gynulleidfaoedd ar-lein, yn fyw o stiwdios Rambert

Rambert: Summer Livestream

Marne van Opstal ac Imre van Opstal, Marion Motin

15 - 17 Gorffennaf 2021

AR-LEIN

Mae Rambert yn dychwelyd gyda'u perfformiad ar-lein byw nesaf, gyda bil dwbl sy'n cyflwyno gwaith newydd gan Marne van Opstal ac Imre van Opstal, a Rouge gan Marion Motin.

EYE CANDY
Coreograffwyr: Imre van Opstal a Marne van Opstal

Mae ganddon ni i gyd gorff. Felly pryd trodd bywyd mor artiffisial nes i ni anghofio beth sy’n real?
Beth yw prydferthwch? A sut mae disgwyl i ni gyrraedd cyflwr delfrydol os na allwn ni gytuno beth yw’r delfryd?

Mae’r brawd a chwaer Marne van Opstal ac Imre van Opstal (dawnswyr cwmni NDT, Batsheva) ymhlith y coreograffwyr newydd mwyaf cyffrous ar y sin heddiw. Rydyn ni, Rambert, bob amser yn chwilio am leisiau newydd, cyffrous, felly estynnon ni wahoddiad i’r pâr greu gwaith hudolus a chreadigol gyda’n dawnswyr.

ROUGE
Coreograffydd: Marion Motin
Cerddoriaeth: Micka Luna
Cynllunydd Gwisgoedd: Yann Seabra
Cynllunydd Goleuo: Judith Leray

Mae Marion Motin yn goreograffydd cyfoes o Ffrainc. Mae ei gwaith yn aml yn canolbwyntio ar gymeriadau benywaidd cryf.

Mae gan goreograffiaeth Marion Motin ar gyfer artistiaid fel Dua Lipa (IDGAF) a Christine and the Queens (Christine, Tilted) naws hip hop, creadigol. Rouge yw’r hyn sy’n digwydd pan fydd coreograffydd fwyaf cŵl y byd Pop yn cydweithio â dawnswyr beiddgar Rambert. Bellach, mae hi’n ôl yn y stiwdio yn ail-greu Rouge gydag elfen newydd sinematig.

“Like watching a movie, immersive and absorbing, yet easily the most technically sophisticated live dance production I’ve seen since theaters closed”

New York Times yn trafod Draw from Within gan Rambert

Canllaw oed: 15+
Mae’r cyntaf o’r ddau ddarn yn cynnwys iaith gref, all fod yn anaddas i blant. Mae’r darn yn archwilio cwestiynau sy’n ymwneud â delwedd corff ac mae’r dawnswyr yn perfformio mewn gwisgoedd silicon ‘noeth’. Mae’r gwisgoedd yn awgrymu noethni, ond nid ydynt yn dangos noethni go iawn.

Rhybudd ynglŷn â goleusensitifedd
Mae ambell i olygfa ym mherfformiad Rouge yn cynnwys effeithiau strôb a allai effeithio ar rai gwylwyr sydd ag epilepsi goleusensitifedd neu sensitifrwydd arall i olau.

Hyd y perfformiad: Tua 55 munud

GWYBODAETH TOCYNNAU

Caiff y perfformiad ei ffrydio’n fyw ar Rambert Home Studio a chewch fynediad drwy ddefnyddio cod tocyn 16-digid alffaniwmerig unigryw. Bydd y cod yn cael ei gynnwys yn eich e-bost yn cadarnhau’r archeb, ar ôl prynu tocynnau.

Bydd gwerthiant tocynnau yn dod i ben 30 munud cyn amser cychwyn y perfformiad. Mae hyn er mwyn rhoi cyfle i chi dderbyn eich e-bost gyda’ch cod tocyn, cofrestru gyda Rambert Home Studio a pharatoi ar gyfer y perfformiad.

Mae prisiau amrywiol ar gael ar gyfer y perfformiad ar-lein yma, er mwyn i chi gael dewis eich pris yn seiliedig ar eich sefyllfa bresennol. Wrth ddewis eich pris, gofynnwn i chi ystyried faint o bobl yn eich tŷ fydd yn gwylio a faint fyddech chi fel arfer yn ei dalu wrth fynychu sioe fyw. Diolch am eich cefnogaeth.

Gall ysgolion, prifysgolion, colegau ac ysgolion dawns sydd â myfyrwyr 12 oed ac yn hŷn gael 10 tocyn am bris 7. Nid yw’r cynnig yma ar gael ar-lein. I archebu, cysylltwch â gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk erbyn 12pm, 9 Gorffennaf.

SUT A BLE I WYLIO

Nodwch fod pob sioe yn cael ei pherfformio’n fyw ac mae’n rhaid ei gwylio ar yr amser a hysbysebir. Gan fod y perfformiad yma’n berfformiad amser real a heb ei recordio ymlaen llaw, ni fedrwch ailddirwyn na oedi’r sioe.

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n cofrestru gyda Rambert Home Studio ac yn adbrynu’ch cod tocyn cyn gynted â phosib. Drwy wneud hyn bydd cyfle i chi wylio cynnwys ychwanegol am ddim ar Rambert Home Studio a phrofi’ch gosodiadau sain cyn y perfformiad.

Gwylio’r perfformiad:

  • Cofrestrwch (am ddim) ar rambert.org.uk/homestudio
  • Mewnbynnwch eich cod tocyn i’ch cyfrif ar Rambert Home Studio. Gallwch wylio’n fyw ar unrhyw ddyfais ar yr amser a hysbysebir ar gyfer y perfformiad.
  • Os fyddwch yn profi unrhyw anawsterau, e-bostiwch homestudio@rambert.org.uk am gymorth.
  • Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch fewngofnodi ar unrhyw ddyfais, gan ddefnyddio’ch manylion cofrestru.
  • Awr cyn amser cychwyn y perfformiad bydd chwaraewr llif byw Rambert yn chwarae’n fyw ac yn dangos delwedd. Bydd hwn yn gyfle i chi wirio bod eich porwr gwe yn chwarae’r fideo a’r sain heb broblem.

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF sy’n cynnwys manylion llawn ynglŷn â sut i adbrynu’ch cod tocyn yn ogystal â chyfarwyddiadau ar gyfer sut i wylio’r sioe.

Cyflwynir yn

AR-LEIN