Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Person filming with a mobile phone

Bob Dydd Mercher, 4.30pm – 6.30pm drwy Zoom

Sgrin a Ffilm

Rhan o Lais Creadigol, ein rhaglen o gyrsiau am ddim

AR-LEIN

22 Medi - 27 Hydref 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Sgrin a Ffilm {{::on_sale_date.label}} AR-LEIN MM/DD/YYYY 15 event-1035

Bob Dydd Mercher, 4.30pm – 6.30pm drwy Zoom

Sgrin a Ffilm

Rhan o Lais Creadigol, ein rhaglen o gyrsiau am ddim

22 Medi - 27 Hydref 2021

AR-LEIN

P’un ai’ch bod chi’n breuddwydio am fod yn YouTuber, blogiwr, vlogiwr, neu’n wneuthurwr ffilmiau, mae’r cwrs yma’n gyflwyniad gwych i gynhyrchu fideo ac yn gam cyntaf i greu fideos anhygoel. 

Dim ots pa fath o gamera ddefnyddiwch chi – boed yn ffôn glyfar, gwe-gamera, DSLR neu gamera proffesiynol, bydd y cwrs yma’n darparu popeth fydd angen arnoch i fynd â’ch sgiliau cynhyrchu fideo i’r lefel nesaf. Defnyddir dulliau rhyngweithiol a gweithgareddau ymarferol ym mhob sesiwn. 

Rhan o Lais Creadigol, ein rhaglen o gyrsiau am ddim

YNGLYN Â’N CYRSIAU LLAIS CREADIGOL

Mae Llais Creadigol yn rhaglen unigryw chwe wythnos o hyd sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc archwilio’i diddordebau, mynegi eu hunain, datblygu hyder creadigol a dysgu sut i rannu eu storïau drwy brofiadau dysgu ymarferol.

I BWY MAE’R RHAGLEN?

Mae’r cyrsiau’n agored i unrhyw un 14 - 25 oed o bob cefndir ac o bob rhan o Gymru.

Mae’r cyrsiau ar lefel mynediad ac wedi’u teilwra ar gyfer y rheiny sy’n chwilfrydig, i gychwynwyr, ac i’r rheiny sy’n edrych am gyfle i ddiweddaru eu sgiliau.

PRYD?

Bob dydd Mercher, 4.30pm – 6.30pm drwy Zoom dros chwe wythnos, yn cychwyn dydd Mercher 22 Medi 2021.

Unwaith byddwch wedi cofrestru, fe anfonwn wybodaeth bellach atoch, yn ogystal â dolen i ymuno yn ein sgyrsiau Zoom ar-lein.

Cynhelir chwe sesiwn ar y dyddiadau canlynol: 22 Medi, 29 Medi, 6 Hydref, 13 Hydref, 20 Hydref ac 27 Hydref a bydd angen i chi fynychu bob un. Ychwanegwch un tocyn i'ch basged i archebu'ch lle ar y cwrs cyfan.

Terfyn Oed: 14 - 25 oed

Cyllidwyd y gweithgaredd yma gan grant Cyngor Celfyddydau Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Cyflwynir yn

AR-LEIN