Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
insects running a race

Familia Del Noche yn cyflwyno

Trychfilod a'r Campau Campus!

Cefnogir gan Ganolfan Mileniwm Cymru, Gwên o Haf Cyngor Caerdydd, Theatr Clwyd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac Articulture

12 - 15 Awst 2021

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Trychfilod a'r Campau Campus! {{::on_sale_date.label}} MM/DD/YYYY 15 event-1140

Familia Del Noche yn cyflwyno

Trychfilod a'r Campau Campus!

Cefnogir gan Ganolfan Mileniwm Cymru, Gwên o Haf Cyngor Caerdydd, Theatr Clwyd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac Articulture

12 - 15 Awst 2021

Oes gen ti dy gyhyrau'n barod a dy naid seren orau wedi'i berffeithio?! Os felly, mae'n amser ymuno gyda'r Trychfilod a'r Campau Campus!

Dewch i brofi hwyl yr ŵyl a chymerwch ran yn y gemau byrbwyll o dan ofal eich cyflwynwyr, y ddau griced direidus! Pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth nofio, y pry cop neu'r wlithen?! Siwt siap fydd ar y pili pala wrth iddi geisio codi pwysau?! Ydy hi'n bosib i falwoden allu gwisgo menyg focsio?!

Llawenhewch ym miri mawr y seremoni agoriadol a chyd-ganwch Anthem Genedlaethol y Trychfilod yn y sioe lliwgar yma ar gyfer y teulu gyfan.

Crewyd gan Familia de la Noche gyda cherddoriaeth newydd gan HMS Morris ac wedi cynhyrchu mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru, Gwên o Haf Cyngor Caerdydd, Theatr Clwyd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac Articulture.

Ble yw e'n digwydd?

Mae’r sioe hon y tu allan, yn yr Amffitheatr y tu ôl i Ganolfan Mileniwm Cymru. Os ydych chi tu blaen i’n hadeilad, dilynwch y llwybr ar ochr chwith yr adeilad, ewch i fyny’r grisiau a chroeswch y ffordd wrth y groesfan pelican wrth gefn yr adeilad. Ar ochr arall y ffordd fe welwch chi fynedfa i’r maes parcio aml-lawr Q-Park; mae safle’r perfformiad ar y chwith, rhwng CMC a’r Red Dragon Centre.

Perfformiadau Cymraeg eu hiaith:
11am 12 + 14 Awst,
2pm 13 Awst + 1pm 15 Awst

Perfformiadau dwyieithog (Cymraeg a Saesneg): 
2pm 12 + 14 Awst,
11am 13 Awst + 10am 15 Awst

Canllaw oed: 7+

Hyd y perfformiad: Tua 30 munud

Dyrennir seddi ar ôl cyrraedd

DIOGELWCH COVID

Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod y safle yn ddiogel o ran Covid ac yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio. Dysgwch fwy yma.

Ar hyn o bryd, y fynedfa i mewn i’r adeilad yw drysau ochr y de, drws nesaf i’r Teras a gyferbyn â’r Pierhead.