Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Anthem

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

20 – 30 Gorffennaf 2022

Stiwdio Weston

Pedwar rhanbarth. Pedair cân. Un wobr. Â gwlad y gân yn gwylio o’u soffas, pwy ddaw i’r brig?

Ymunwch â ni’n fyw yn y stiwdio ar gyfer rownd derfynol Anthem, cystadleuaeth ganu deledu fwya'r genedl. Bydd peiriannau gwynt. Bydd newidiadau cywair. Bydd dadlau di-ri ar Twitter.

Wrth i’r cystadleuwyr o bob cwr o Gymru baratoi i frwydro i gipio’r teitl, mae’r ddrama a’r doniolwch yn datblygu – ar yr awyr a thu ôl i’r llen. Ydyn nhw ishe'r enwogrwydd? I gael eu derbyn? Neu dim ond tlws arall i roi ar ddreser Mam?

Dyma gomedi gerddorol Gymraeg newydd a fydd yn codi gwên ymhell ar ôl canu’r nodyn olaf.

Ysgrifennwyd gan Llinos Mai a chyfansoddwyd gan Llinos Mai a Dan Lawrence

Perfformiwyd â chapsiynau creadigol yn Gymraeg, gydag uwchdeitlau Saesneg. Yn addas i ddysgwyr Cymraeg.

Y TÎM

Ysgrifennwyd gan Llinos Mai a chyfansoddwyd gan Llinos Mai a Dan Lawrence

Cyfarwyddwr: Alice Eklund
Dylunydd Set: Jacob Hughes
Dylunydd Gwisg: Delyth Evans
Dylunydd Golau: Katy Morison
Dylunydd Fideo: Zsolt Balogh
Dylunydd Sain: Tic Ashfield
Cyfarwyddwr Symudiad: Sundeep Saini 
Golygydd Fideo: Gino Ricardo Green
Cyfarwyddwr Cynorthwyyol + Cyfarwyddwr Cerdd Cynorthwyol: Juliette Manon
Cynorthwyydd Dyluno Gwisg: Aled Wyn Williams
Dramatwrg: Roger Williams

Rheolwr Cynhyrchu: Tom Naylor 
Rheolwr Llwyfan y Cwmni: Emily Walls 
Dirpwy Rheolwr Llwyfan: Alys Robinson 
Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol: Eilir Gwyn 
Unwin Goruwchwylydd Gwisg: Katie Helen Unwin 
Cyfarwyddwr Ymladd: Kev McCurdy 
Hyfforddwr Acen: Nia Lynn 
Gweithredwyr Capsiynau: Daniel Aguirre Evans, Siân Owens & Hedd Thomas 
Disgrifydd Sain: Ioan Gwyn 

CAST

Iestyn Arwel
Lily Beau Conway
Gareth Elis
Leilah Hughes
Rhian Morgan
Gwydion Rhys
Rhys ap Trefor

Blog: Cwrdd â'r Cast

Tîm Fideo

Tîm Cynhyrchu Fideo

Cyfarwyddwr Fideo: Carys Lewis
Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth Fideo: Aled Jenkins
Camera + Golygydd Ychwanegol: Aled Wyn Thomas
Cyfarwyddwr Fideo Cynorthwyol: Amelia Mundy
Cynorthwyydd Camera Fideo: Gruff Edwards
Dylunydd Gwisgoedd Fideo: Delyth Evans
Cynorthwyydd Gwisgoedd Fideo: Aled Wyn Williams
Cyfarwyddwr Celf Fideo: Cerys Lewis
Dylunydd Cynhyrchu Cynorthwyol Fideo: Lauren Pate
Goleuo Fideo: Firebug Lighting
Prif Drydanwr Oleuo Fideo: Jonathan McLaughlin + David Ozkoidi
Trydanwr Fideo: Oliver Biggs
Goleuwr Fideo dan Hyfforddiant: Josh Stone
Cymysgwr Sain Fideo: Deian Humphreys
Genweiriwr Fideor: Chris Goding
Pennaeth Colur a Wigiau Fideo: Julie Fox
Cynorthwyydd Colur a Wigiau Fideo: Poppy Staples + Sara Dale

Actorion Fideo

Emily Carpenter
Sera Cracroft
Manon Eames
Morgan Elwy
Sam Harding
Ioan Hefin
Siw Hughes
Eben James
Carwyn Jones
Liberty Jones
Rory Sean Kelleher
Victoria Pugh

DIOLCH

Barbara Castle
Antonia Collins
Joey Cornish
Kira Davies
Rhodri Davies + Carl Edwards
Hayley Egan
Ffion Rebecca Evans
Osian Gwynedd
Mike Higgs
Carolyn + David Lewis
Joel Rees
Natalie Riegel
Luisa de Oliveira
Joan + Gareth Price
Penny Skuse
Dan Trenchard
Nikita Verboon
Amy Wildgoose
Sacha Van Zutphen

Cyngor Caerdydd
Dwr Cymru
Everyman Cinema
Fabulous Welsh Cakes
Pavers Shoes
Plas Dolygaer
Rodney Parade Stadium

Mae pob perfformiad o 30 Mawrth i 10 Ebrill wedi'u gohirio i 20 – 30 Gorffennaf 2022.

Mae ein Swyddfa Docynnau wedi cysylltu â deiliad tocynnau gwreiddiol yn uniongyrchol gyda gwybodaeth pellach. Er mwyn gwirio dyddiadau eich tocynnau newydd, mewngofnodwch i'ch cyfrif.

Amser cychwyn: Mer – Sad 8pm, Sad a Sul 2.30pm

Rhagolwg: Mer 20 Gorffennaf 8pm £10

Hyd y perfformiad: 90 munud, heb egwyl

Canllaw oed: 14+
Yn cynnwys iaith gref.

Perfformiadau Hygyrch:
Mae pob perfformiad yn cynnwys capsiynau creadigol yn Gymraeg
Bydd uwchdeitlau Saesneg ymhob perfformiad
Perfformiad Iau 28 Gorffennaf â sain ddisgrifiad Cymraeg

CYNNIG GRWPIAU

Grwpiau o 10+, £3 i ffwrdd (ac eithrio'r rhagolwg). Trefnu ymweliad grŵp.

MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

£12

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Rydyn ni'n hynod ddiolchgar i Peter a Janet Swinburn a Dr Carol Bell am gefnogi Anthem, a hefyd i'r Garfield Weston Foundation a Chyngor Celfyddydau Cymru am gefnogi ein cynyrchiadau yn ystod 2021/22.

Darganfyddwch fwy am gefnogi ein cynyrchiadau a'n gwaith creadigol ar draws Cymru drwy ddod yn aelod o'n Cylch y Cadeirydd.

Capsiynau Agored

Sain Ddisgrifiad

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston