Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cyflwyniad i greu ffilmiau a theledu

Cyfle creadigol am ddim

Canolfan Mileniwm Cymru

Bob dydd Llun, 28 Chwefror – 4 Ebrill 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Cyflwyniad i greu ffilmiau a theledu {{::on_sale_date.label}} Canolfan Mileniwm Cymru MM/DD/YYYY 15 event-1276

Cyflwyniad i greu ffilmiau a theledu

Cyfle creadigol am ddim

Bob dydd Llun, 28 Chwefror – 4 Ebrill 2022

Canolfan Mileniwm Cymru

Eisiau dechrau gyrfa yn y diwydiant ffilm a theledu, neu’n chwilfrydig am y cyfleoedd y gallai byd y cyfryngau eu cynnig?

Os ydych chi’n dymuno rhoi hwb i’ch sgiliau presennol, neu am ddysgu mwy am ddiwydiant y cyfryngau, yna mae’r cwrs chwech wythnos am ddim yma’n berffaith i chi.

Mae diwydiant ffilm a theledu Cymru yn fwy prysur nag erioed, ac mae’n cynnig mwy a mwy o gyfleoedd gwaith. Sefydliad sy’n ceisio sicrhau bod gan y cynyrchiadau yma griw ffilm heddiw, ond yn bwysicach fyth yn y dyfodol, yw Screen Alliance Wales (SAW).

Ar y cwrs yma, byddwch chi’n cael arweiniad ar elfennau allweddol i wella eich sgiliau creu ffilm ar draws sawl lefel gydag un o Reolwyr Hyfforddi SAW, Rhys Bebb.

Boed chi’n newydd i’r sin ac eisiau dysgu mwy, neu os ydych chi wedi creu eich cynnwys eich hunan yn y gorffennol, bydd y sesiynau yma’n gwella eich sgiliau, waeth beth yw eich profiad!

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn trafod agweddau allweddol ar ddiwydiant y cyfryngau, gan ddechrau gyda sgiliau camera, ond byddwch hefyd yn dysgu am sgiliau defnyddiol eraill fel ôl-gynhyrchu, golygu a marchnata.

Bydd cael y mewnwelediad yma yn rhoi dealltwriaeth i chi o’r hyn sy’n rhan o greu cynhyrchiad teledu, ac o bosib yn eich gwneud chi’n fwy cyflogadwy ym myd y cyfryngau.

I BWY MAE’R RHAGLEN?

Mae’r cwrs yn agored i unrhyw un 14 – 25 oed o bob cefndir ac o bob rhan o Gymru.

PRYD?

Bob dydd Llun, 4.30pm – 6.30pm dros chwe wythnos yn dechrau 28 Chwefror 2022.

Mae chwe sesiwn i’r cwrs yma, ar y dyddiadau canlynol: 28 Chwefror, 7 Mawrth, 14 Mawrth, 21 Mawrth, 28 Mawrth, a 4 Ebrill, felly bydd angen i chi fynd i bob un. Ychwanegwch un tocyn i’ch basged er mwyn archebu lle ar y cwrs cyfan.

Am ein cyrsiau Llais Creadigol

Mae Llais Creadigol yn rhaglen unigryw sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc archwilio’u diddordebau, mynegi eu hunain, datblygu hyder creadigol a dysgu sut i rannu eu storïau drwy brofiadau dysgu ymarferol.

Ariennir y gweithgaredd hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru