Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

School of Rock

16 – 21 Mai 2022

Theatr Donald Gordon

Paratowch am noson o roc, Gaerdydd, achos mae sioe gerdd hynod boblogaidd Andrew Lloyd Webber o’r West End a Broadway, School of Rock, ar ei ffordd i Ganolfan Mileniwm Cymru.

Mae School of Rock yn sioe gerdd hynod boblogaidd sydd wedi’i seilio ar y ffilm eiconig gyda Jack Black. Mae Dewey Finn sy’n breuddwydio am fod yn seren roc, yn cael ei wrthod gan ei fand ac yn cael ei hun mewn trafferth yn ariannol.

Mae’n smalio bod yn athro cerddoriaeth ac mae’n cael swydd dros dro mewn ysgol elitaidd. Yno mae’n dangos ei hoff eiconau roc i’r disgyblion ac yn trawsffurfio grŵp ohonynt i fod yn fand roc anhygoel.

Wrth ddysgu’r disgyblion sut i wir ymfalchïo mewn cerddoriaeth roc, mae Dewey yn syrthio mewn cariad gyda phrifathrawes groendenau, brydferth yr ysgol, Miss Mullins, ac yn ei helpu hi i ailddarganfod ochr wyllt ei chymeriad. Ond, a fyddant  yn ennill ym mrwydr y bandiau?

“I laughed, I cried, I rocked!”

Jack Black
Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Five-star triumph”

The Sunday Times

Yn cynnwys caneuon gwreiddiol y ffilm, 14 o ganeuon newydd gan Andrew Lloyd Webber, a band o blant hynod dalentog sydd yn chwarae’n fyw yn ystod pob sioe, mae School of Rock yn sioe dwymgalon ac yn sicr o’ch gwefreiddio.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Terrific fun”

Daily Mail

Canllaw oed: 8+ (dim plant dan 2 oed)
Nodwch os gwelwch yn dda: Mae School of Rock yn cynnwys iaith gref ar adegau a allai fod yn anaddas ar gyfer plant ifanc. Nodwch caiff effeithiau mwg a goleuo strôb eu defnyddio yn y perfformiad yma.

Amser cychwyn:
Llun – Sad 7.30pm
Iau a Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 hwr 30 munud (yn cynnwys un egwyl)

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar 12 Ebrill. Aelodaeth

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, Llun – Iau, ar y 2 bris drutaf. Trefnu ymweliad grŵp

YSGOLION

Tocynnau am £10, Maw a Mer 7.30pm a Iau 2.30pm, Ffôn 029 2063 6464.

CYNIGION I U16 A MYFYRWYR

Gostyngiad o £4, Maw – Iau, ar y 2 bris drutaf.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Sioeau Cerdd

Gweld popeth

The Commitments

Strictly Ballroom

Sister Act title and nuns

Sister Act

Les Misérables

Six

The characters of Bugsy Malone - gangsters, boxers, dancing girls

Bugsy Malone

Sioe Gerdd Gomedi Lwyddiannus Llundain

Waitress

Charlie and the Chocolate Factory title

Charlie and The Chocolate Factory

School of Rock

Michael Harrison a Jonathan Church yn cyflwyno

Singin' In The Rain

South Pacific title

South Pacific

The Lion King

Teitl Girl From the North Country

Girl From The North Country

ANTHEM

Anthem

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

The Color Purple title

The Color Purple

My Fair Lady title

My Fair Lady

Blood Brothers title

Blood Brothers

Teuluoedd

Gweld popeth
Charlie and the Chocolate Factory title

Charlie and The Chocolate Factory

School of Rock

Michael Harrison a Jonathan Church yn cyflwyno

Singin' In The Rain

The Lion King

Oi Frog & Friends!

NDCW dancers on a hopscotch pattern

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno

Darganfod Dawns

i ysgolion a theuluoedd