Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Little Wander yn cyflwyno

The Best of Wales Comedy Gala

Theatr Donald Gordon

23 Hydref 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Best of Wales Comedy Gala {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1488

Little Wander yn cyflwyno

The Best of Wales Comedy Gala

23 Hydref 2022

Theatr Donald Gordon

Mae Little Wander (sylfaenwyr Gwyliau Comedi Machynlleth ac Aberystwyth) yn falch o gyflwyno noson gala o'r dalent gomedi orau yng Nghymru!

Ymunwch â ni am noson o chwerthin gyda rhai o ddigrifwyr gorau Cymru gan gynnwys Mike Bubbins, Kiri Pritchard-McLean, Tudur Owen, Carys Eleri, Leroy Brito, Anna Thomas a'r cyflwynydd Robin Morgan.

Bydd llawer ohonoch yn adnabod Mike Bubbins fel un o gyd-gyflwynwyr y podlediad The Socially Distant Sports Bar, ac mae The Guardian wedi disgrifio Kiri Pritchard-McLean fel "An increasingly impressive comic, making powerhouse stand-up from the thorniest of subjects."

Bydd y digrifwr Tudur Owen sydd wedi ennill BAFTA yn ôl gyda mwy o gomedi benisel o Gymru, a bydd yr awdur, perfformiwr a chanwr Carys Eleri yn dychwelyd gyda'i harddull carismatig ei hun a hanesion hunanfychanol y bydd unrhyw gynulleidfa yn siŵr o'u mwynhau.

Bydd Leroy Brito yn ôl gyda mwy o straeon comedi di-flewyn-ar-dafod doniol iawn a bydd enillydd BBC New Comedy Award 2022, Anna Thomas, yn ymuno â ni hefyd.

Ac yn olaf ond nid lleiaf, Robin Morgan, y mae Broadway Baby wedi'i ddisgrifio fel "A phenomenal comic - utterly hilarious."

Dyna saith digrifwr anhygoel o Gymru am bris un! 

Canllaw oed: 16+ (dim plant dan 2 oed)

Amser dechrau:
Sul 7.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr 10 munud (yn cynnwys 1 egwyl)

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a byddant yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon