Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
A young Afghan boy's face filled with family photos and memories, set against the sky

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

The Boy with Two Hearts

Gan Hamed a Hessam Amiri, addaswyd ar gyfer y llwyfan gan Phil Porter

Tŷ Dawns

12 – 17 Medi 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Boy with Two Hearts {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-1423

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

The Boy with Two Hearts

Gan Hamed a Hessam Amiri, addaswyd ar gyfer y llwyfan gan Phil Porter

12 – 17 Medi 2022

Tŷ Dawns

Yn dychwelyd i Gaerdydd am wythnos yn unig cyn rhediad chwe wythnos yn y National Theatre, Llundain

Stori o obaith, o Affganistan i Gymru.

Herat, Affganistan. 2000.

Pan mae mam ifanc yn siarad yn erbyn y Taliban, mae’n rhaid iddi hi a’i gŵr ffoi o’r wlad gyda’u tri mab.

Maent yn cychwyn ar daith hir a brawychus ar draws Rwsia, drwy Ewrop i geisio lloches yn y DU.

Ond wrth i gyflwr calon difrifol eu mab hynaf, Hussein, waethygu mae’r daith yn troi’n ras yn erbyn amser iddo dderbyn llawdriniaeth brys.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“powerful...moving”

THE TELEGRAPH
Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Thrilling, timely and heartfelt”

Yn dilyn tymor agoriadol yn 2021 pan werthwyd pob tocyn, mae The Boy with Two Hearts yn dychwelyd i Gaerdydd cyn teithio i National Theatre Llundain.

Yn seiliedig ar y llyfr gwreiddiol gan Hamed Amiri (Llyfr yr Wythnos ar BBC Radio 4) a phrofiadau bywyd anhygoel ei deulu. Mae’r addasiad llwyfan arobryn hwn yn stori bwerus o obaith, dewrder a dyngarwch – ac yn deyrnged deimladwy i'r GIG.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“deserves as wide an audience as possible, from schoolchildren to politicians”

TÎM CREADIGOL

Yn seiliedig ar y llyfr gan Hamed Amiri, wedi’i addasu i’r llwyfan gan Phil Porter mewn cydweithrediad â Hamed Amiri a Hessam Amiri.

Cyfarwyddwr: Amit Sharma
Cynllunydd: Hayley Grindle 
Cynllunydd Goleuo: Amy Mae
Cynllunydd Sain a Chyd-gyfansoddwr: Tic Ashfield
Cyd-gyfansoddwr: Elaha Soroor
Cyfarwyddwr Symud: Jess Williams
Dylunydd Fideo: Hayley Egan
Cyfarwyddwr Castio: Sarah Hughes CDG
Cyfarwyddwr Cyswllt: Sepy Baghaei
Hyfforddwr Llais: Gary Horner
Cerddorion Recordio: Giuliano Modarelli (gitâr), Al MacSween (allweddell/piano) a Gurdain Singh Rayatt (tabla) 
Geiriau Caneuon a Barddoniaeth: Mohammad Sharif Saiidi ac Afif Bakhtari
Cyfieithydd Geiriau'r Caneuon: Shayan Ravandoust

Cynhyrchydd: Pádraig Cusack

CAST

Shamail Ali
Dana Haqjoo

Farshid Rokey
Ahmad Sakhi

Elaha Soroor
Géhane Strehler

Blog: Cwrdd â'r Cast

DIOLCH

I'r mudiadau canlynol...

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
CGI
Coleg Gwent
Daring to Dream
Icon Books
Jerwood Space
NewLaw Solicitors
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol De Cymru
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Redde Northgate
Target
The Royal Mint
University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust
University Hospital Southampton NHS Foundation Trust
Ysgol Uwchradd Cathays

a'r unigolion hael hyn...

Alex Murphy
André Picart
Beth Shiers
Dan Khoshkhou
Edward Lee
Elham Ehsas
Fahim + teulu
Guy Rhys
Hussein Hosseini
Lou Platt
Maris Lyons
Mo Jannah
Mohsen Ghaffari
Nia Davies + teulu
Nicola Howell
Rachel Eyres
Reynette Roberts
Sam Toombs
Sarah Finch
Shala Nyx
Sophie Bradshaw

...sydd wedi bod yn rhan o'r daith hon.

Dyrennir seddi wrth gyrraedd y Tŷ Dawns, sydd ddim yn bell o’n prif fynedfa. Gweler gyfarwyddiadau.

Amser cychwyn:
Llun – Sad 7.30pm, Drysau 7pm
Sad 2.30pm, Drysau 2pm
Ni chaniateir hwyrddyfodiaid

Rhagolwg: Llun 12 Medi 7.30pm £10

Hyd: 2 awr ac 5 munud (gan gynnwys 1 egwyl)

Canllaw oed: 10+
Yn cynnwys iaith gref achlysurol, goleuadau sy'n fflachio a'r defnydd o dawch. Mae'n stori wir a all ofidio rhai aelodau'r gynulleidfa.

Perfformiadau Hygyrch:
Mae pob perfformiad yn cynnwys capsiynau creadigol yn Saesneg.
Pob perfformiad wedi'u sain ddisgrifio yn Saesneg

CYNNIG GRWPIAU

Grwpiau o 10+, £3 i ffwrdd (ac eithrio'r rhagolwg). Trefnu ymweliad grŵp.

MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

£12

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Gyda chefnogaeth hael gan Peter a Jan Swinburn a Bob a Lindsay Clark.
Cefnogwyd y cynhyrchiad gwreiddiol gan Gronfa Diwylliant Garfield Weston.

Darganfyddwch fwy am gefnogi cynyrchiadau'r dyfodol drwy Gylch y Cadeirydd.

Capsiynau Agored

Sain Ddisgrifiad

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns