Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Tim Peake yn y gofod, yn edrych ar y Ddaear

Tim Peake: My Journey to Space

Theatr Donald Gordon

27 Tachwedd 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Tim Peake: My Journey to Space {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1264

Tim Peake: My Journey to Space

27 Tachwedd 2022

Theatr Donald Gordon

Gwisgwch eich gwregys a pharatowch am daith syfrdanol tu hwnt.

Mae Tim Peake yn ofodwr gydag Asiantaeth Ofod Ewrop. Ym mis Rhagfyr 2015, fe oedd yr ofodwr Prydeinig gyntaf i ymweld â'r Orsaf Ofod Rhyngwladol er mwyn gerdded yn y gofod (a rhedeg marathon!) wrth gylchdroi'r Ddaear. Nawr, ymunwch ag ef wrth iddo adrodd ei siwrnai epig a chyffrous i'r ISS ar daith estynedig o amgylch y DU.

“A delightful adventure of understanding of how and why humans journey into space”

Robin Ince, The Infinite Monkey Cage

Bydd Tim yn eich tywys yn bersonol drwy fywyd yn y gofod, gyda mynediad digyffelyb, lluniau syfrdanol, a fideo anhygoel heb ei weld o'r blaen. Mae'n fewnwelediad diddorol i fywyd gofodwr; o'r hyfforddi i'r lansiad, o fynd am dro yn y gofod i ddychwelyd i'r Ddaear, mae Tim yn datgelu'r cyfrinachau, y wyddoniaeth a'r rhyfeddodau bob dydd am sut a pham mae bodau dynol yn teithio i'r gofod.

Gan rannu ei angerdd dros awyrennu, archwilio ac antur, dyma yw eich cyfle i dreulio noson gydag un o ofodwyr gorau'r byd sy'n fyw, ac i ailddarganfod rhyfeddod y lle rydyn ni'n galw'n gartref.

Canllaw oedran: 8+ (neb dan 2)

Amser dechrau: 7.30pm

Hyd y sioe: Tuag 1 awr a 50 munud (yn cynnwys egwyl)

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon