Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Two people lying on the floor holding each other.

Gŵyl Undod Hijinx a tanzbar_bremen yn cyflwyno

touch me

Stiwdio Weston

22 Mehefin 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London touch me {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-1410

Gŵyl Undod Hijinx a tanzbar_bremen yn cyflwyno

touch me

22 Mehefin 2022

Stiwdio Weston

Rydyn ni mewn cysylltiad corfforol â’n hunain a phobl eraill, boed hynny’n ymwybodol neu’n anymwybodol.

Rydyn ni’n cyffwrdd ac yn gadael i bobl eraill gyffwrdd â ni bob dydd. Beth os oedden ni’n ailddarganfod ein hunain, gan ddefnyddio ein synnwyr cyffwrdd i gael profiad dyfnach o’n hunain?    

Pa dirweddau ydyn ni’n eu hadnabod, pan fydd ein dwylo’n archwilio ein gorchudd amddiffynnol? Beth yw pŵer a doethineb cudd cyffwrdd? Beth mae ein Celfyddyd Cyffwrdd yn ei ddatgelu amdanom? Mae triawd o ddau ddawnsiwr gwrywaidd ac un dawnsiwr benywaidd yn ymchwilio i’r hyn y mae cyffwrdd ac agosatrwydd yn ei sbarduno ym mhob un ohonom.  

Perfformiwyd y sioe ddawns hon am y tro cyntaf yn 2017 ac mae iddi ystyr gwbl newydd bellach ar ôl dwy flynedd o bandemig. Ar ôl cadw pellter cymdeithasol, bydd yn dweud mwy wrthym am bŵer cyffwrdd.  

Bydd tanzbar_bremen hefyd yn perfformio eu sioe theatr stryd FöhnFrisuren yn rhan o’r digwyddiadau am ddim yn yr Hayes yng Nghanol Dinas Caerdydd. 

Canllaw oed: 12+

Amser cychwyn:
Mer 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 55 minutes

CYNNIG DAN 26, MYFYRWYR A HYNT

Tocynnau £10

CYNNIG GRWPIAU AC YSGOLION

Grwpiau o 10+, tocynnau £10. Trefnu ymweliad grŵp.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod ein lleoliad yn Covid-ddiogel ac yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston