Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Es & Flo

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

28 Ebrill – 13 Mai 2023

Stiwdio Weston

Gwirionedd cudd. Atgofion sy’n gwanhau. Cariad cadarn.

Syrthiodd Es a Flo mewn cariad yn yr 80au. Maen nhw wedi bod yn byw fel cariadon yn gyfrinachol ers hynny. Wrth i Es fynd yn fwy anghofus o gwmpas y tŷ, mae gofalwr annisgwyl yn cyrraedd.

Pwy anfonodd y fenyw yma? Pam? A allan nhw ymddiried ynddi?

Wrth i'r byd tu allan ddod yn faich arnyn nhw, mae Flo yn ymladd i amddiffyn y bywyd maen nhw wedi’i adeiladu gyda’i gilydd dros 40 mlynedd tu ôl i ddrysau caeedig, ac yn wynebu brwydr anoddaf ei bywyd – i ddal gafael yn y fenyw mae’n ei charu.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

life and love in all its joy and complexity

Box Office Radio

Gydag atgofion o Wersyll Heddwch Menywod Greenham Common – lle cwrddodd Es a Flo am y tro cyntaf fel ymgyrchwyr – mae’r ddrama newydd yma gan Jennifer Lunn yn dathlu cariad perthynas lesbiaidd hŷn, menywod yn dod at ei gilydd i ymladd dros beth sy'n iawn, a phŵer iachaol teulu dewisol.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

truly brilliant

Get the Chance

Enillydd y Popcorn Writing Award (2020) a’r Nancy Dean Lesbian Playwriting Award (2022).

Cynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru yw Es & Flo, sy'n agor yn Nghaerdydd y gwanwyn yma cyn trosglwyddo i'r Kiln Theatre, Llundain, 5–24 Mehefin 2023.

Dysgwch fwy am Common People – ein harddangosfa o ffotograffau gan Wendy Carrig, a gymerwyd yn Greenham Common yn 1985.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

DEEPLY AFFECTING PORTRAYAL OF AN INFINITE LOVE

The Stage
Cast

Flo | Doreene Blackstock
Es | Liz Crowther
Catherine | Michelle McTernan
Beata | Adrianna Pavlovska
Kasia | Reesie Dupe, Mirella Siciliano

CLODRESTR

TÎM CREADIGOL

Dramodydd – Jennifer Lunn
Cyfarwyddwr – Susie McKenna
Dylunydd Set a Gwisgoedd – Libby Watson
Dylunydd Goleuo  Simisola Majekodunmi
Dylunydd Sain a Chyfansoddwr – Tic Ashfield
Cyfarwyddwr Castio – Nadine Rennie CDG
Cyfarwyddwr Cyswllt – Alice Eklund
Cyfarwyddwr Symud – Dollie Henry MBE
Cydlynydd Agosatrwydd – Ingrid Mackinnon

Cynhyrchydd – Pádraig Cusack

TÎM CYNHYRCHU

Rheolwr Cynhyrchu – Sarah Hemsley-Cole, SC Productions Ltd
Rheolwr Llwyfan y Cwmni – Antonia Collins
Rheolwr Llwyfan y Cwmni – Ryan Lewis-Evans
Dirprwy Reolwr Llwyfan – Amy Hales
Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol – Zoe Wale
Dylunydd Tafluniadau – Phil Bearman
Goruchwyliwr Gwisgoedd – Amy Barrett
Rhaglennydd Goleuo – Grace Priest
Peiriannydd Sain – Josh Bowles
Staff Cynhyrchu ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru – Ed Wilson, Eugene Capper
Cynnal a Chadw Gwisgoedd – Deryn Tudor
Cynorthwyydd Dylunio – Raphaella Philcox
Hebryngwr – Isabel Vander

Cydnabyddiaethau Cerddoriaeth:
Jean Adebambo, Lizz Wright, Jemma Freestone, Gareth Humphreys

Gyda diolch i:
Durham Scenic Workshops Ltd
Encore Lighting
Stage Lighting and Sound Services
Andy Collins, Jamie Holden, Grace Chamier

 

Rydyn ni’n drist iawn am farwolaeth sydyn Rheolwr Llwyfan Cwmni Es & Flo, Antonia Collins. Byddwn yn cyflwyno pob perfformiad o Es & Flo er cof amdani gyda hoffter a chariad mawr.

Amser dechrau:
Llun – Sad 7.30pm
Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: 1 awr 45 munud gan gynnwys egwyl

Canllaw oed: 12+

Rhybuddion: Iaith gref; goleuadau sy’n fflachio; themâu i oedolion gan gynnwys dementia a chamdriniaeth briodasol

Hygyrchedd

Sain Ddisgrifio + Teithiau Cyffwrdd
Sad 6 Mai, 2.30pm
Mer 10 Mai 7.30pm
Bydd Taith Gyffwrdd ar gael 1 awr cyn y perfformiad. Gallwch ychwanegu taith at eich basged ar gam olaf y broses archebu.

Capsiynau Agored
Iau 11 Mai 7.30pm
Sad 13 Mai 2.30pm

Ymlaciedig + Dementia-Gyfeillgar
Sad 13 Mai 2.30pm

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau o 10+ gostyngiad o £3. Trefnu ymweliad grŵp.

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £3. Aelodaeth.

CYNIGION I BOBL ANABL, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3

Mae Cynllun Hynt ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd. Nid yw cynigion yn gymwys ar gyfer rhagddangosiadau 28 Ebrill – 1 Mai.

Dysgwch fwy am gefnogi ein cynyrchiadau a'n gwaith creadigol ar draws Cymru drwy ddod yn aelod o'n Cylch y Cadeirydd.

Capsiynau Agored

Sain Ddisgrifiad

Perfformiadau Ymlaciedig

Teithiau Cyffwrdd

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston