Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Ymarfer Agored

gyda Boram Kim

Tŷ Dawns

1 Tachwedd 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Ymarfer Agored {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-1893

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Ymarfer Agored

gyda Boram Kim

1 Tachwedd 2023

Tŷ Dawns

Ymunwch â ni am Ymarfer Agored yn y Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru – cartref Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Dewch i godi cwr y llen a gweld sut mae dawns yn cael ei chreu wrth inni agor drysau'r ystafell ymarfer i’r cyhoedd.

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chwmni Dawns Gyfoes Cenedlaethol Corea yn cydweithio'r hydref hwn i greu dau ddarn newydd a fydd yn cael eu perfformio gyda’i gilydd am y tro cyntaf fel sioe ddwbl o’r enw Wales Connection, yng Nghanolfan Gelfyddydau Seoul rhwng 24 a 26 Tachwedd 2023.

Mae’r sesiwn Ymarfer Agored hon yn gyfle arbennig ac unigryw i weld gwaith Boram Kim gyda CDCCymru cyn iddo fynd ar daith yn 2024.

Mae Boram Kim yn goreograffydd poblogaidd o Gorea, ac ef yw cyfarwyddwr artistig Cwmni Dawns Ambiguous.

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn elusen a’i nod yw gwneud dawns ar gael i bawb yng Nghymru, ac felly mae modd i chi ddod i’r digwyddiad hwn am ddim. Bydd croeso cynnes yn aros amdanoch.

Os, fodd bynnag, ydych chi mewn sefyllfa i dalu’r hyn a fynnwch tuag at docyn ar gyfer y digwyddiad hwn, byddwch yn helpu CDCCymru i barhau i gyfoethogi bywydau eraill drwy ddawns.

P’un a ydych yn mynychu am ddim, neu’n talu faint rydych yn teimlo sy’n addas, archebwch docyn ymlaen llaw er mwyn rhoi gwybod inni eich bod yn dod, gan mai nifer cyfyngedig o seddi sydd ar gael.

Start time: 6pm

Duration: 1 hour

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns