Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Llais 2024

9 - 13 Hydref 2024

Canolfan Mileniwm Cymru

Mae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd yn cyflwyno Llais, gŵyl ryngwladol flynyddol Caerdydd sydd wedi’i ysbrydoli gan yr offeryn sy’n cysylltu bob un ohonom – y llais.

Gyda chymysgedd o ddigwyddiadau am ddim ac â thocyn, mae Llais yn cyflwyno rhaglen o gerddoriaeth fyw anturus, perfformiad i ysgogi’r meddwl a phrofiadau chwareus i bawb.

Heb ei gyfyngu i genre neu ffurf gelf benodol, mae Llais yn dathlu artistiaid rhyngwladol yn ogystal â chreadigrwydd ein cynefin ein hunain, gan drawsffurfio Canolfan Mileniwm Cymru’n safle gŵyl unigryw.

 

Yn falch o fod yn rhan o Ŵyl Dinas Gerdd Caerdydd. Cefnogir gan Lywodraeth Cymru / Cyngor Caerdydd. Mwy o wybodaeth yn gwyldinasgerddcaerdydd.cymru

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru