Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Swan Lake

22 – 26 Ebrill 2025

Theatr Donald Gordon

Mae Matthew Bourne's Swan Lake yn dychwelyd i ddathlu ei 30 mlwyddiant gyda thaith o'r DU yn 2024/25. 

Gwnaeth ailddychmygiad mentrus a beiddgar Matthew Bourne o gampwaith Tchaikovsky greu cyffro pan agorodd bron i 30 mlynedd yn ôl. Mae bellach wedi dod yn un o’r cynyrchiadau theatr dawns fwyaf llwyddiannus erioed, gan greu cynulleidfaoedd newydd ac ysbrydoli cenedlaethau o ddawnswyr ifanc. I ddathlu’r effaith barhaus honno, bydd Swan Lake yn dychwelyd unwaith eto mewn adfywiad newydd mawr ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ddawnswyr, ac i gynulleidfaoedd a fydd yn ei brofi am y tro cyntaf erioed.

SEE IT! Or live to regret it

The Independent

Mae’r digwyddiad arloesol yma, sy’n gyffrous, yn anturus, yn ffraeth ac yn emosiynol, yn fwyaf adnabyddus o hyd am newid y corps-de-ballet benywaidd i ensemble gwrywaidd bygythiol, a chwalodd confensiwn a thraddodiad.

Ar ôl cael ei lwyfannu am y tro cyntaf yn Sadler’s Wells yn Llundain yn 1995, ysgubodd Matthew Bourne’s Swan Lake y byd theatr; dyma’r clasur dawns hyd llawn sydd wedi rhedeg am y cyfnod hiraf yn y West End ac ar Broadway. Ers hynny mae wedi cael ei berfformio ledled y byd, gan gasglu dros 30 o anrhydeddau rhyngwladol gan gynnwys Gwobr Olivier am y Cynhyrchiad Dawns Newydd Gorau a thair Gwobr Tony am y Cyfarwyddwr Gorau o Sioe Gerdd, Coreograffi Gorau a Dyluniad Gwisgoedd Gorau.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

The show that changed the dance landscape FOREVER

The Observer
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

Still THRILLING new generations. TERRIFIC

The Sunday Times

Canllaw oed: 8(dim plant dan 2 oed)
Rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn

Amser dechrau:
Maw – Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: i'w gadarnhau

AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol (2 bris uchaf), argaeledd cyfyngedig.
Dod yn aelod

GRWPIAU

Grwpiau o 10+ gostyngiad o £5 o leiaf, Mawrth – Iau (2 bris uchaf)

Dyddiad talu grwpiau i'w gadarnhau

Trefnu ymweliad grŵp

YSGOLION

£12 — 1 sedd athro am ddim i bob 10 disgybl (Maw – Iau, argaeledd cyfyngedig)
Ddim ar gael ar-lein, ebostiwch gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk i archebu

POBL O DAN 16 OED

Gostyngiad o £10, Mawrth – Iau (2 bris uchaf).

16-30

Gostyngiad o £8, Mawrth – Iau (prisiau 2 + 3).

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon