Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Mae Perfformiadau i’r Chwilfrydig yn dychwelyd, tymor theatr fwyaf chwilfrydig, beiddgar a mentrus Caerdydd yn dychwelyd â dialedd yn yr Hydref; yn goleuo’r llwyfan ac yn tanio ystrydebau.

Gyda dros 30 o gynyrchiadau, mae yna ddigonedd i bawb fwynhau, yn cynnwys perfformiadau hygyrch, perfformiadau teulu, syrcas, comedi, bwrlesg, drag, dawns a pherfformiadau scratch arloesol yn y Stiwdio Weston a’n lleoliad cabaret, Ffresh.

Mae Bar a Chegin Ffresh yn agor o 6pm ymlaen er mwyn i chi allu dod i gael pryd o fwyd a diodydd cyn i’r sioe cychwyn am 8pm.

Noson Gwaith ar Waith: Menywod/ Women/ Kadin

Noson Gwaith ar Waith: Fabulous

The Invisible Woman

Scratch Night: You Know My Story, Right?

Noson Gwaith ar Waith: Lucent Dreaming

This Is Me, Shirley Bassey

Cimera yn cyflwyno

Drudwen

I Wish I Was A Mountain

Cynhyrchiad Roundhouse mewn cydweithrediad â Briefs Factory

Hive City Legacy

The Year My Vagina Tried To Kill Me

Never the Bride

Stifyn Parri - No Shame!

Gwyl Ddawns Caerdydd

Sweat Baby Sweat

Lord Hicks - Sod's Law

Trafodaethau, gweithdai a pherfformiad

Unlimited Connects: DI-BEN-DRAW

Leroy Brito - Stereotype

Pixie Perez - Confessions of a drag queen

Sound Affairs yn cyflwyno

Salomé

Deafinitely Theatre yn cyflwyno

4.48 Psychosis

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Krishna Istha - Beast

Tori Scott is Pickled

Cer i Grafu...sori ...GARU!

Cyd-gynhyrchiad gan Carys Eleri a Chanolfan Mileniwm Cymru

Hijinx Odyssey

The Curious Muchness of Stuff and Nonsense

Rhys Taylor

50 Shêd o Santa Clôs

Connie Orff: Connadolig Llawen

Ffresh Burlesque: Anti-Christmas

Cabarela Nadolig

RED

The Greatest of Shows

Collar and Cuffs

The Christmas Clock