Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Mae Perfformiadau i'r Chwilfrydig yn dymor o waith newydd cyffrous, pwerus a beiddgar gyda'r gorau oll mewn theatr a pherfformio cyfoes.

Ymunwch â ni am raglen ffraeth o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, y gair llafar, nosweithiau llwyfan agored a nosweithiau talwch fel y mynnwch.

Ymgollwch yn llwyr yn naws agos theatr Stiwdio Weston, ymlaciwch gyda choctel yn ein lleoliad cabaret, ffresh.

Mae ein bar a chegin ar agor o 6pm ymlaen, felly dewch am damaid i fwyta cyn i’r sioe ddechrau am 8pm

Tina May

Aleighcia Scott

Dante or Die

User Not Found

Ysgrifennwyd gan Chris Goode

Dante or Die

Cyflwyniad i Greu Theatr ar Safleoedd Penodol

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

The Greatest of Shows

Against The Grain

British Paraorchestra

The Nature of Why

Connie Orff: You're a Vision

Comedy Scratch

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

Hollie McNish: 2019 Tour

Drag Ar Waith

Noson Scratch

On The Bench

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?