Teuluoedd

Teuluoedd

Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd yw’r lle perffaith i’r teulu cyfan.

Rydyn ni ar agor o 10am bob dydd gyda gweithgareddau a pherfformiadau i’ch diddanu.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am weithgareddau Sadyrnau i’r Teulu ac Amser Plantos.

Sadyrnau i'r Teulu

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

AM DDIM

Gaia

AM DDIM

Byd rhithwir

Dewch i brofi bydoedd rhithwir anhygoel

Madagascar The Musical

AM DDIM

Gweithgaredd Carnifal Butetown

Annie

AM DDIM

Cartrefu Gwenynod a Bwydo Adar

Nativity! The Musical