Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Future Inn Bae Caerdydd

Hemingway Road, Caerdydd, CF10 4AU
+44 (0)29 2048 7111

http://www.futureinns.co.uk/cardiff/

Future Inn, Bae Caerdydd yw gwesty 4 seren dewisedig Canolfan Mileniwm Cymru.

  • Parcio RHAD AC AM DDIM ac o fewn 5 munud o gerdded i Ganolfan Mileniwm Cymru
  • Cyfleusterau gwneud Te a Choffi
  • Setiau teledu sgrin wastad a systemau adloniant
  • Mynediad am ddim i’r Rhyngrwyd
  • Galwadau lleol am ddim
  • Papurau newydd ar gael am ddim

Mae Future Inns yn falch o gynnig cyfradd arbennig ar ystafelloedd safonol i gwsmeriaid Canolfan Mileniwm Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru ar 029 2063 6464.


Capital Apartments

Century Wharf, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 5AU
+44(0)29 2047 1512

www.acapitalapartment.com


Mae Capital Apartments yn cynnig llety moethus sydd o fewn pellter cerdded i Ganolfan Mileniwm Cymru ac mae'n berffaith ar gyfer gwyliau byr yng Nghaerdydd.

Capital Apartments yw un o fflatiau hunanarlwyo (4 Seren) dewisedig Canolfan Mileniwm Cymru. Maes parcio ar y safle ac o fewn pellter cerdded i Ganolfan Mileniwm Cymru.


A SPACE IN THE CITY

Boston Buildings, 72 James St, Caerdydd, CF10 5EZ
+44(0)29 2009 9889

www.aspaceinthecity.co.uk


Mae A Space in the City yn cynnig fflatiau moethus wedi'u gwasanaethu am arhosiad o ddwy noson neu fwy wedi'u lleoli yng Nghaerdydd ac Abertawe. Mae cyfradd beunosol A Space in the City mor safonol â gwesty 4 seren ond mae'r hyn maen nhw'n cynnig yn mynd y tu hwnt i bedwar wal ystafell westy arferol.

Mae A Space in the City yn un o fflatiau hunanarlwyo (4 seren) dewisedig Canolfan Mileniwm Cymru. 

Mae gan A Space in the city nifer o fflatiau wedi'u gwasanaethu wedi'u lleoli ar draws Bae Caerdydd. Mae'r fflatiau ger y cei wedi'u lleoli yng nghanol ardal forden Cei'r Fôr-forwyn a gyferbyn a Chanolfan Mileniwm Cymru.


Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL
029 2063 5678

www.urdd.org


Canolfan breswyl ddinesig yw Gwersyll yr Urdd Caerdydd.
Mae lle i 153 o bobl i aros dros nos mewn ystafelloedd en-suite. Mae hefyd neuadd / theatr aml bwrpas gyda’r cyfleusterau technolegol diweddaraf ynghyd â lolfeydd, neuadd fwyta, ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd dosbarth.

Crëwyd y Gwersyll gyda diogelwch plant a phobl ifanc fel blaenoriaeth ac mae holl staff y ganolfan wedi’u gwirio gan y CRB. Mae gwyliwr nos ar ddyletswydd, system gloeon electroneg ar y drysau ac mae camerâu cylch cyfyng ar waith.