Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Future Inns, Bae Caerdydd

Hemingway Road, Caerdydd, CF10 4AU
+44 (0)29 2048 7111

Future Inns, Bae Caerdydd, yw ein gwesty 4-seren ddewisol yng Nghaerdydd.
Mae ganddo 197 ystafell wely gyfforddus gydag ystafell ymolchi, a’r holl gyfleusterau a ddisgwylir o westy 4-seren.

• Parcio am ddim
• 5 munud ar gerdded o Ganolfan Mileniwm Cymru
• Wi-Fi am ddim

Mae’n bleser gan Future Inns gynnig pris ecsgliwsif, gyda gostyngiad o 20% i’n cwsmeriaid. Byddwn yn cynnwys yr cod yn eich e-bost archeb ynghyd â dolen i wefan Future Inns.


Capital Apartments

Century Wharf, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 5AU
+44(0)29 2047 1512

 

A SPACE IN THE CITY

Boston Buildings, 72 James St, Caerdydd, CF10 5EZ
+44(0)29 2009 9889


Mae A Space in the City yn cynnig fflatiau moethus wedi'u gwasanaethu am arhosiad o ddwy noson neu fwy wedi'u lleoli yng Nghaerdydd ac Abertawe. Mae cyfradd beunosol A Space in the City mor safonol â gwesty 4 seren ond mae'r hyn maen nhw'n cynnig yn mynd y tu hwnt i bedwar wal ystafell westy arferol.

Mae A Space in the City yn un o fflatiau hunanarlwyo (4 seren) dewisedig Canolfan Mileniwm Cymru. 

Mae gan A Space in the city nifer o fflatiau wedi'u gwasanaethu wedi'u lleoli ar draws Bae Caerdydd. Mae'r fflatiau ger y cei wedi'u lleoli yng nghanol ardal forden Cei'r Fôr-forwyn a gyferbyn a Chanolfan Mileniwm Cymru.


Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL
029 2063 5678


Canolfan breswyl ddinesig yw Gwersyll yr Urdd Caerdydd.
Mae lle i 153 o bobl i aros dros nos mewn ystafelloedd en-suite. Mae hefyd neuadd / theatr aml bwrpas gyda’r cyfleusterau technolegol diweddaraf ynghyd â lolfeydd, neuadd fwyta, ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd dosbarth.

Crëwyd y Gwersyll gyda diogelwch plant a phobl ifanc fel blaenoriaeth ac mae holl staff y ganolfan wedi’u gwirio gan y CRB. Mae gwyliwr nos ar ddyletswydd, system gloeon electroneg ar y drysau ac mae camerâu cylch cyfyng ar waith.