Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni nawr ar agor ar gyfer digwyddiadau penodol, a gellir cysylltu â ni ar-lein yn ystod yr wythnos drwy ein gwe-sgwrs.

Cysylltwch â ni

Cewch gysylltu â ni'n uniongyrchol ar y wefan hon drwy glicio ar y botwm oren sy’n dweud ‘Allwn ni helpu?’ yng nghornel chwith eich sgrin.

Bydd Cynorthwywr Cysylltiadau Cwsmer ar gael i ateb unrhyw ymholiadau drwy we-sgwrs rhwng 10am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener ac am 12 - 5pm ddydd Sadwrn.

Os ydych chi’n cysylltu â ni y tu allan i oriau, neu os yw pob un o’n Cynorthwywyr Cwsmer yn brysur yn helpu cwsmeriaid eraill, ceir sgwrsfot sy’n gallu ateb ymholiadau syml. Cyn i chi gysylltu â ni, efallai hoffech chi edrych ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am ateb i’ch cwestiwn.

Byddwn yn gweithredu gwasanaeth ffôn i’r rheiny sydd ag anghenion hygyrchedd neu ymholiadau mwy cymhleth o mis Medi 2021.

Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws

Os oes gennych eisoes docynnau i sioe sydd wedi'i haildrefnu, dylai'r archebydd gwreiddiol fod wedi derbyn e-bost gennym ynglŷn â hyn.

Gall yr archebydd gwreiddiol edrych ar fanylion diweddaraf ei archeb, a lawrlwytho e-docynnau ar gyfer y dyddiad newydd, drwy fewngofnodi i'r adran Fy Nghyfrif yma a chadarnhau'r archebion sydd wedi'u rhestru o dan 'Fy Nigwyddiadau'.

I weld statws diweddaraf un o’n sioeau gwelwch y Diweddariad Sioeau a Digwyddiadau. Os oes dal gennych chi unrhyw gwestiynau am effaith pandemig y Coronafeirws ar ein rhaglen o ddigwyddiadau neu eich ymweliad, efallai ceir ateb ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws llawn.

Yn sgil pandemig y Coronafeirws, rydyn ni'n gweithredu gyda llai o staff, ac felly mae ein gallu i ymateb i ymholiadau wedi'i gyfyngu. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'ch amynedd a'ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod yma.

MAE FFRINDIAU’N CAEL MWY

GOSTYNGIAD O 20% AR FWYD A DIOD