Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru mewn ymateb i amrywiolyn Omicron o Covid, mae'r adeilad a'n llinellau ffôn ar gau tan 31 Ionawr 2022.

Oherwydd pandemig y Coronafeirws a heriau staffio ar hyn o bryd, efallai bydd hi'n anoddach na'r arfer i gysylltu â ni. Mae'n ddrwg gennym ni am hyn ac yn gweithio'n galed tu ôl i'r llen i ddatrys y broblem. Diolch am fod yn amyneddgar gyda ni ar yr adeg hon.

Sut i gysylltu

Cewch estyn allan atom yn uniongyrchol ar y wefan hon drwy glicio ar y botwm oren sy’n dweud ‘Allwn ni helpu?’ yng nghornel chwith eich sgrin. Bydd Cynorthwywr Cysylltiadau Cwsmer ar gael i ateb unrhyw ymholiadau drwy we-sgwrs rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn. Os ydych chi’n cysylltu â ni y tu allan i oriau, neu os yw pob un o’n Cynorthwywyr Cysylltiadau Cwsmer yn brysur yn helpu cwsmeriaid eraill, ceir sgwrsfot sy’n gallu ateb ymholiadau syml.

Gallwch hefyd anfon ebost at tocynnau@wmc.org.uk. Noder y byddwn yn ymateb i ymholiadau yn nhrefn anhgenraid. Os yw eich ymholiad yn un am berfformiad nad sy'n digwydd yn y dyfodol agos efallai na fyddwch yn derbyn ymateb am sawl wythnos, ond gellwch fod yn hollol sicr y byddwn yn cyrraedd eich ebost mewn da bryd cyn y sioe.

Gallwch archebu tocynnau a dod o hyd i wybodaeth am sioeau sydd i ddod 24 awr y dydd ar y wefan hon.