Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae ein hadeilad ar agor bob dydd a mae staff ar gael i'ch helpu wrth ein desg wybodaeth yn ein Siop a Ffwrnais

Amseroedd agor

Dydd Llun 9am - 6pm*

Dydd Mawrth 9am - 9pm*

Dydd Mercher 9am - 9pm*

Dydd Iau 9am - 11pm*

Dydd Gwener 9am - 11pm

Dydd Sadwrn 9am - 11pm

Dydd Sul 10am - 6pm*

*Os bydd sioe, digwyddiad neu weithgaredd yn cael ei gynnal, bydd yr adeilad yn cau yn ddiweddarach.

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg, a byddwn yn hapus i ymateb heb oedi yn eich iaith ddewisol yn unol â'n hymrwymiad iaith.

DRWY GWE-SGWRS

Cewch estyn allan atom yn uniongyrchol ar y wefan hon drwy glicio ar y botwm oren sy’n dweud ‘ALLWN NI HELPU?’ yng nghornel chwith eich sgrin.

Bydd Cynorthwywyr Cysylltiadau Cwsmer ar gael i ateb unrhyw ymholiadau drwy we-sgwrs rhwng 10am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. (ac eithrio gwyliau banc).

Os ydych chi’n cysylltu â ni y tu allan i oriau, neu os yw pob un o’n Cynorthwywyr Cysylltiadau Cwsmer yn brysur yn helpu cwsmeriaid eraill, ceir sgwrsfot sy’n gallu ateb ymholiadau syml.

AR Y FFÔN

Mae ein llinellau ffôn gwybodaeth (ar gyfer cwsmeriaid nad sydd â mynediad i'r we) ar agor 12 – 5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Gallwch ein ffonio ar 029 2063 6464. Pan fo'n bosib, plîs archebwch eich tocynnau ar ein gwefan.

DRWY EBOST
YMWELD Â NI

Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL