Does dim angen tocyn arnoch chi i ymweld â ni, rydyn ni ar agor saith diwrnod yr wythnos; i gael cinio, i gynnal cyfarfod neu i wylio'r byd yn mynd heibio.

Amseroedd agor

9am – 7pm

Pan fo perfformiadau rydyn ni ar agor tan i'r bariau y tu mewn gau.

Amseroedd agor y swyddfa docynnau

Y swyddfa docynnau: Llun – Sadwrn: 9am – 6pm
Llinellau ffôn: Llun – Sadwrn: 10am – 6pm, Sul: Ar gau

Ar ddiwrnodau pan fo perfformiadau bydd ein swyddfa docynnau ar agor tan ddiwedd y perfformiad hwyraf, a bydd ein llinellau ffôn ar agor tan 7pm. Ar ddydd Sul, bydd ein llinellau ffôn yn agor bedair awr cyn i'r perfformiad ddechrau.

Allwn ni helpu?

Ffoniwch ni drwy 029 2063 6464, dewch i'n gweld ni wrth y ddesg flaen, anfonwch e-bost i tocynnau@wmc.org.uk, neu anfonwch neges aton ni drwy ein tudalen Facebook neu ein cyfrif Twitter.

Rydyn ni'n monitro e-byst a'r cyfryngau cymdeithasol yn ddyddiol rhwng 10am – 6pm.