Nid oes angen tocyn arnoch chi i ymweld â ni, rydyn ni ar agor saith diwrnod yr wythnos; i gael cinio, i gynnal cyfarfod neu i wylio'r byd yn mynd heibio.

Amseroedd agor

Dydd Llun - Dydd Sul: 10am – 6pm*

*Oriau estynedig ar nosweithiau perfformiadau.

Amseroedd agor y swyddfa docynnau

Y swyddfa docynnau:

Llun –  Gwener: 10am – 6pm, Sadwrn: 10am - 6pm, Sul: 10am - 5pm

Llinellau ffôn:

Llun – Sadwrn: 10am – 6pm, Sul: Ar gau

*Oriau estynedig ar nosweithiau perfformiadau.

Derbyn Tocynnau

Fel arfer, mae tocynnau yn cyrraedd o fewn 21 diwrnod gwaith ar ôl archebu. Os nad yw eich tocyn wedi cyrraedd, mae modd i ni eu hail-brintio ar eich cyfer ar ddiwrnod y perfformiad.

Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 am ragor o wybodaeth neu er mwyn ein hysbysu ni am docyn sydd ar goll neu heb gyrraedd eto.

Ad-dalu ac ail-werthu tocynnau

Gan eithrio digwyddiadau sydd wedi’u canslo, ni fyddwn yn ad-dalu tocynnau. Fodd bynnag, rydyn ni’n derbyn tocynnau i’w ail-werthu, yn ddibynnol ar ffi o 10%.

Trefnir bod y tocynnau hyn ar gael i’w gwerthu ar eich rhan drwy swyddfa docynnau’r Ganolfan, ond ni allwn warantu y byddwn yn dod o hyd i brynwr newydd. Galwch ein swyddfa docynnau ar 029 2063 6464 i ofyn am ail-werthiad.

Cyfnewid Tocynnau

Yn ddibynnol ar argaeledd ac yn ôl ein disgresiwn, mae’n bosibl i ni gyfnewid tocynnau am berfformiad arall o’r un cynhyrchiad am hyd at 24 awr cyn y perfformiad y prynwyd y tocynnau ar ei gyfer yn wreiddiol.

Codir ffi trafod, ac mae pob cyfnewidiad yn ddibynnol ar argaeledd. Ffoniwch ein swyddfa docynnau ar 029 2063 6464 er mwyn gofyn am gyfnewid tocynnau.

Os caiff y tocynnau i'w hailwerthu eu hailwerthu'n llwyddiannus gennym ni, cewch daleb gredyd am werth y tocyn llai ffi ailwerthu o 10% a gedwir gennym ni.

Os na chaiff y tocynnau eu hailwerthu gennym ni, ni roddir taleb gredyd i chi.

*Rhaid i chi gysylltu â ni i weld a yw'r tocynnau rydych wedi gofyn i ni eu hailwerthu wedi cael eu hailwerthu, gan na fyddwn ni'n cysylltu â chi.

Gostyngiadau

Lle bo'r rhain ar gael, bydd unrhyw gostyniadau yn dangos wrth ychwanegu seddi at eich basged.

Bydd unrhyw docynnau gyda gostyngiad lle bo gofyn i gwsmeriaid gynnig tystiolaeth er mwyn eu hawlio yn cael eu cadw yn y swyddfa docynnau er mwyn eu casglu ddiwrnod y performiad.

Gall y gostyngiadau yma gynnwys opsiynnau ar gyfer cwsmeriaid anabl, cwsmeriaid sydd dros 60 oed, myfyrwyr, plant o dan 16 oed a chwsmeriaid digyflog. Mae’r rhainyn amodol ar ddyraniad ac argaeledd.

Cynllun hygyrchedd

Mae ein cynllun hygyrchedd wedi cael ei amnewid gan gynllun hygyrchedd cenedlaethol Hynt. Mae’n bosib i chi ganfod yr holl wybodaeth yma neu drwy ffonio 01446 401 744.

Nid yw’n bosib bellach i ni dderbyn ceisiadau Hynt ein hun, gan eithrio asesiadau risg ar gyfer grwpiau.

Dal i chwilio am yr ateb i'ch cwestiwn?

Gweler ein tudalen o gwestiynau cyffredin.

Ffoniwch ni drwy 029 2063 6464, email tickets@wmc.org.uk, dewch i'n gweld ni wrth y ddesg flaen, neu anfonwch neges aton ni drwy ein tudalen Facebook neu'n cyfrif Twitter.

Mae e-byst a sianeli cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro yn ddyddiol rhwng 10yb - 6pm.

Os ydych chi’n cysylltu â ni trwy neges breifat, helpwch ni i ymateb yn gyflym i’ch ymholiad trwy ddarparu: rhif eich archeb, cod post a’r cyfeiriad e-bost sydd yn gystylltiedig â’ch cyfrif.

MAE FFRINDIAU’N CAEL MWY

GOSTYNGIAD O 20% AR FWYD A DIOD