Dewch i far a chegin Ffresh a rhowch gynnig ar ein bwydlen gyfoes newydd wedi'i chreu gyda'r cynhwysion gorau o Gymru.

PLATIAU BACH, PLATIAU MAWR, HWYLIAU DA

Mae ein platiau bychain wedi eu cynllunio ar gyfer rhannu a rhoi cynnig ar flasau newydd. Yn debyg i’r perfformwyr ar ein llwyfan, mae ein bwyd yn gân i gyd.

Os yw’r cysyniad yma’n newydd i chi, beth am roi cynnig ar ein bwydlen flasu, neu fel arall rydym yn argymell 2 neu 3 o blatiau bach fesul person.

Gweld bwydlen y gaeaf

Amseroedd Agor

Llun - Iau: 5pm – 10pm

Gwener a Sadwrn: 5pm – 12am

Sul: 12pm – 4pm

Rydym ar agor o 12pm ar ddiwrnod sioeau matinée.

Archebwch fwrdd

Diodydd Egwyl

Ydych chi'n mynd i wylio sioe heno? Ewch i flaen y ciw ac archebwch eich diod ar gyfer yr egwyl yn Ffresh nawr, ac fe ychwanegwn hyn at eich bil. Rhwydd.

NOSWEITHIAU CABARET

Mae Ffresh yn cynnig mwy na bwyd a diod ragorol, rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o sioeau cabaret, comedi a cherddoriaeth anhygoel.

Ni ellir defnyddio cynigion bwyd a diod ar y cyd â gostyngiadau eraill neu aelodaeth addewid.

Nodwch: Rydyn ni’n gweithredu polisi o ofyn am brawf oedran 25+