Mae ein Clwb Swper yn cyflwyno’r cabaret mwyaf bywiog yn y ddinas, yn ogystal â phlatiau a diodydd blasus, a’r cyfan ar un bwrdd ac am bris un tocyn - £30 gwych.

Felly dewch â’r grŵp ynghyd, gwisgwch eich dillad gorau a galwch heibio.

Byddwn yn eich croesawu gyda Bellini, bwydlen o blatiau bychain Cymreig cyfoes sy’n cwmpasu figaniaid, llysieuwyr a phobl ag alergedd i glwten, a bydd hefyd adloniant byw a choctel pwdin bach i’w fwynhau.

Bydd sioeau’n newid yn gyson, felly rydym yn eich gwahodd i alw heibio a mwynhau’r miri dro ar ôl tro. Cadwch olwg ar ein gwefan am fanylion.

Archebwch dabl

Llwytho…

{{ error }}

{{ price.price_desc }} (£{{ price.price }})
{{ vm.priceTypes[price.price_type] }} +