Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae ganddon ni ddigon o fariau i roi cychwyn ar eich noson, i ddod i gwrdd â ffrindiau am ddiod dros y penwythnos, neu i fwynhau cwrw oer a golygfeydd o'r Bae.

Teras Ffresh

Gwnewch y mwyaf o’r tywydd braf, bachwch fwrdd a gwyliwch y dorf o Teras Ffresh, ein gofod bwyd stryd a bar newydd y tu allan.

Dechreuwch eich noson mewn tipyn o steil, gyda diod oer o’n bar ‘pop-yp’ a mynnwch dameidiau blasus o fwyd ar ôl gwaith neu cyn sioe.

Bariau'r theatr

Pan fyddwch chi'n dod i weld sioe yn Theatr Donald Gordon, cewch fwynhau diodydd cyn y perfformiad neu yn ystod yr egwyl yn un o'n bariau theatr trawiadol gyda ffenestri sy'n edrych allan drwy'r llythrennau ar flaen yr adeilad.

Bariau'r theatr
Bariau'r theatr

Mae Bar Awen ar Lefel 2, ac yn gefndir prydferth iddo mae arysgrif trawiadol yr adeilad; mae Bar Horizons ar Lefel 4 ac mae ganddo olygfa rannol o'r arysgrif - mae'n gyfleus i seddi'r cylch; un o nodweddion Bar Stones yw ei nenfwd crwm anghyffredin ac mae'n agos at seddi'r cylch uchaf.

Gallwch hefyd gychwyn neu orffen eich noson ym mwyty ffresh, sy'n cynnwys bar i ymlacio ynddo, bwyty o safon a lolfa cabaret.

DIODYDD EGWYL

Ydych chi'n mynd i wylio sioe heno? Ewch i flaen y ciw ac archebwch eich diod ar gyfer yr egwyl yn Ffresh nawr, ac fe ychwanegwn hyn at eich bil. Rhwydd.

Nodwch: Rydyn ni’n gweithredu polisi o ofyn am brawf oedran 25+

BAR ONE

Mae'r bar cyfoes yma sydd dros ddau lawr yn gweini coffi a gwin ac mae ganddo olygfeydd godidog yn ogystal â lle i eistedd yn yr awyr agored.

Mae'r bar ar agor rhwng 10am ac 11pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 10am a 10.30pm ar ddydd Sul.