Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dewch i gwrdd â ffrindiau; dewch yma i weithio; neu dewch yma i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd dros baned.

Caffi

Caffi yw ein siop goffi yn Glanfa sy'n gweini amrywiaeth eang o goffi, diodydd poeth a chacennau blasus.

Amserau Agor

8am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener

8am – 5pm bob dydd Sadwrn

8am – 5pm bob dydd Sul

*Ar ddiwrnodau perfformiadau, mae Caffi ar agor tan ddechrau'r perfformiad, sydd fel arfer am 7.30pm neu 8pm.

Gan mai elusen yw Canolfan Mileniwm Cymru, mae pob gwerthiant yn Caffi yn cael ei ddefnyddio i ariannu ein cenhadaeth sef rhoi mynediad i'r celfyddydau i'r rheini sydd ei angen fwyaf.

Coffee Mania

Mae Coffee Mania, sydd wedi'i leoli yn yr Angorfa, yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd cinio, cacennau a diodydd oer a phoeth.

Mae Coffee Mania ar agor o 7.30am tan ddiwedd yr egwyl neu 6pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, o 8.30am tan 5pm ar ddydd Sul, gydag oriau estynedig ar ddiwrnodau perfformiadau.

MAE FFRINDIAU’N CAEL MWY

GOSTYNGIAD O 20% AR FWYD A DIOD