Dewch i gwrdd â ffrindiau; dewch yma i weithio; neu dewch yma i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd dros baned.

Caffi

Caffi yw ein siop goffi fewnol yn y Lanfa sy'n gweini amrywiaeth eang o goffi, diodydd poeth a chacennau blasus. Mae Caffi ar agor rhwng 9.30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 5pm ar ddydd Sadwrn a rhwng 11am a 4pm ar ddydd Sul.

Gan mai elusen yw Canolfan Mileniwm Cymru, mae pob gwerthiant yn Caffi yn cael ei ddefnyddio i ariannu ein cenhadaeth sef rhoi mynediad i'r celfyddydau i'r rheini sydd ei angen fwyaf.

Coffee Mania

Mae Coffee Mania, sydd wedi'i leoli yn yr Angorfa, yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd cinio, cacennau a diodydd oer a phoeth.

Mae Coffee Mania ar agor o 8.30am tan ddiwedd yr egwyl neu 6pm os nad oes perfformiad yn Theatr Donald Gordon o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ac o 9.30am ymlaen ar ddydd Sul.