Gyda golygfeydd gwych o lanfa eiconig Bae Caerdydd, ffresh yw'r lle perffaith i gychwyn ac i orffen eich noson gyda ni. 

Yng nghornel bellaf y Lanfa, gwelwch ein bwyty, bar a lleoliad cabaret, ffresh, lle gallwch fwynhau pryd cyn y sioe. Mae hefyd ar gael gael i'w logi.

Rhowch gynnig ar ein cynigion Chwe Gwlad

Six Nations photo @Principality Stadium
Six Nations photo @Principality Stadium

Tra bod Cymru’n chwarae Lloegr ar 23 Chwefror (12 - 3pm), byddwn ni’n gweini cynnig cinio bwffe gwych. Bydd hefyd gynnig brecinio gyda gwasanaeth bwrdd ar gyfer Cymru v Iwerddon ar 16 Mawrth (11am - 1pm).

Mae gennym gynigion brecinio a chinio gwych yn barod i chi. 

*Ni ellir defnyddio yngyd â gostyngiadau eraill, cynnigion ac aelodaeth Addewid

Archebu bwrdd Bwydlen Chwe Gwlad

CINIO SUL A JAZZ

O fis Ionawr 2019, ymunwch â ni am ginio dydd Sul, a mwynhewch ensembles jazz ar yr un pryd.

Mae dewis o dri chinio rhost yn ogystal ag opsiwn llysieuol o courgette Sisilaidd wedi’i bobi.

Prisiau fesul person: un cwrs £10, dau gwrs £12 neu dri chwrs am £15.

I archebu, ebostiwch eat@wmc.org.uk

*Archebwch ginio dydd Sul tri chwrs yn Ionawr ac fe gewch botel o win am ddim.

*Ni ellir defnyddio yngyd â gostyngiadau eraill, cynnigion ac aelodaeth Addewid

Pryd Cyn y Sioe

Ffresh yw’n bar, cegin a lleoliad cabaret lle mae’n prif gogydd Marc Corfield yn gweini bwydlen dymhorol gan ddefnyddio’r gorau oll mewn cynnyrch lleol.

Gweinir bwyd a diod o’r un fwydlen yn ein hardaloedd bwyta, yn ddibynnol ar amser y flwyddyn a gofynion y sioe.

Archebu bwrdd Bwydlen Pryd Cyn y Sioe

Amseroedd agor:

  • Pryd cyn y Matinée 12pm – 2.30pm
  • Pryd gyda'r nos cyn y sioe 5pm – 7pm

NOSWEITHIAU CABARET

Mae ffresh yn cynnig mwy na bwyd a diod ragorol, rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o sioeau cabaret, comedi a cherddoriaeth anhygoel drwy gydol y flwyddyn. Cyfunwch fwyd anhygoel gydag adloniant heb ei ail ac archebwch bryd gyda'ch sioe i’w gwneud hi'n noson i'w chofio.

Bwydlen cabaret B

BAR A CHEGIN

Mae ein bar yn cynnig dewis helaeth o ddiodydd, gan gynnwys lager a chwrw tap, detholiad llawn o winoedd a gwirodydd a rhestr dymhorol o goctels gan gynnwys Mojito clasurol, G&T Ecsentrig a blas o basil. Pam na arhoswch am damaid i fwyta'n y bar hefyd? 

Bwydlen bar