Gyda golygfeydd gwych o lanfa eiconig Bae Caerdydd, ffresh yw'r lle perffaith i gychwyn ac i orffen achlysur arbennig. Cynhwysion lleol, dewisiadau gwych i'r rhai bach a choctels a prosecco ar gyfer y noson fawr.

Yng nghornel bellaf y Lanfa, mae ffresh yn fwyty, yn far ac yn lleoliad cabaret. Beth am bryd tri chwrs â'r gwin gorau, neu bryd bach ysgafn gyda choctel tymhorol, neu hyd yn oed swper cyn y sioe i'r teulu?

Amseroedd agor: Pryd cyn y Matinée 12pm – 2.30pm, pryd gyda'r nos cyn y sioe 5pm – 7pm.

YFED, BWYTA A JOIO

Gyda chynnyrch Cymreig lleol, mae ein bwydlen dymhorol wedi'i chreu gan ein Prif Gogydd, Marc Corfield - a fu gynt yn Brif Gogydd yn y Walnut Tree, un o fwytai Michelin mwyaf poblogaidd a llwyddiannus Cymru.

Mae ein bwydlenni diweddaraf yn cynnwys salad cartref, pitsas a byrgyrs ffresh, a chlasuron y bwyty fel cig oen wedi'i frwysio a ffiled o benfras.

Mae ganddon ni ddigonedd o ddewis i'r rhai bach, gyda ffefrynnau fel selsig, pasta a goujons pysgod. Archebwch fwrdd ar-lein wrth archebu tocynnau, neu ffoniwch ni ar 029 2063 6464.

YMUNWCH Â NI AM DDIOD

Mae ein bar yn cynnig dewis helaeth o ddiodydd, gan gynnwys lager a chwrw tap, detholiad llawn o winoedd a gwirodydd a rhestr dymhorol o goctels. Ar ddiwrnod braf o haf, beth am mojito clasurol, neu G&T gyda lemon neu leim a blas o basil.

Dewch i fwynhau'r tywydd braf ac ymuno â ni am goctel 2 am bris 1 wrth fwynhau perfformiad gyda'r nos.

ADLONIANT I BAWB

Mae ffresh yn cynnig mwy na bwyd a diod rhagorol, rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o sioeau cabaret, comedi a cherddoriaeth anhygoel drwy gydol y flwyddyn. O sioe ddrag ddwyieithog Connie Orff i seren byd jazz Prydain, Elaine Delmar, rydyn ni'n gwahodd y sioeau gorau o bob cwr o'r byd, yn ogystal â doniau disglair o Gymru

Ymaelodwch...

a chewch 20% oddi ar eich bil