Gyda golygfeydd gwych o lanfa eiconig Bae Caerdydd, ffresh yw'r lle perffaith i gychwyn ac i orffen eich noson gyda ni. 

Yng nghornel bellaf Glanfa, gwelwch ein bwyty, bar a lleoliad cabaret, ffresh, lle gallwch fwynhau pryd cyn y sioe. Mae hefyd ar gael i'w logi.

CINIO dydd SUL A jAZZ

 Ymunwch â ni am ginio dydd Sul, a mwynhewch ensembles jazz ar yr un pryd. Archebwch ginio dydd Sul tri chwrs ac fe gewch botel o win am ddim.

Mae dewis o dri chinio rhost yn ogystal ag opsiwn llysieuol o courgette Sisilaidd wedi’i bobi.

Prisiau fesul person: un cwrs £11.95, dau gwrs £16.95 neu dri chwrs am £19.95.

Ymunwch â ni ar Sul y Mamau eleni yn ffresh a thretio eich mam i ginio Sul am ddim gyda’r holl drimins pan fyddwch yn archebu cinio rhost tri chwrs. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu archebu, e-bostiwch ni drwy eat@wmc.org.uk.

Archebu bwrdd

*Ni ellir defnyddio ynghyd â gostyngiadau eraill, cynigion ac aelodaeth Addewid.

Pryd Cyn y Sioe

ffresh yw’n bar, cegin a lleoliad cabaret lle mae’n prif gogydd Marc Corfield yn gweini bwydlen dymhorol gan ddefnyddio’r gorau oll mewn cynnyrch lleol.

Gweinir bwyd a diod o’r un fwydlen yn ein hardaloedd bwyta, yn ddibynnol ar amser y flwyddyn a gofynion y sioe.

Archebu bwrdd bwydlen

Amseroedd agor:

  • Pryd cyn y Matinée 12pm – 2.30pm
  • Pryd gyda'r nos cyn y sioe 5pm – 7pm

NOSWEITHIAU CABARET

Mae ffresh yn cynnig mwy na bwyd a diod ragorol, rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o sioeau cabaret, comedi a cherddoriaeth anhygoel drwy gydol y flwyddyn.

Cyfunwch fwyd anhygoel gydag adloniant heb ei ail ac archebwch bryd gyda'ch sioe i’w gwneud hi'n noson i'w chofio.

Archebwch docynnau, archebwch fwrdd

I archebu pryd o fwyd heb weld sioe, e-bostiwch ni ar bwyta@wmc.org.uk

BAR A CHEGIN

Mae ein bar yn cynnig dewis helaeth o ddiodydd, gan gynnwys lager a chwrw tap, detholiad llawn o winoedd a gwirodydd a rhestr dymhorol o goctels gan gynnwys Mojito clasurol, G&T Ecsentrig a blas o basil. Pam na arhoswch am damaid i fwyta'n y bar hefyd? 

Bwydlen bar