Gyda golygfeydd gwych o lanfa eiconig Bae Caerdydd, ffresh yw'r lle perffaith i gychwyn ac i orffen eich noson gyda ni. 

Yng nghornel bellaf y Lanfa, gwelwch ein bwyty, bar a lleoliad cabaret, ffresh, lle gallwch fwynhau pryd cyn y sioe. Mae hefyd ar gael gael i'w logi. 

Pryd Cyn y Sioe

Gyda chynnyrch Cymreig lleol, mae ein bwydlen dymhorol wedi'i chreu gan ein Prif Gogydd, Marc Corfield - a fu gynt yn Brif Gogydd yn y Walnut Tree - un o fwytai Michelin mwyaf poblogaidd a llwyddiannus Cymru.

Mae ein bwydlenni diweddaraf yn cynnwys salad cartref, pitsas a byrgyrs ffresh, a chlasuron y bwyty fel cig oen wedi'i frwysio a ffiled o benfras.

Bwydlen cyn y sioe Archebu bwrdd

Amseroedd agor:

  • Pryd cyn y Matinée 12pm – 2.30pm
  • Pryd gyda'r nos cyn y sioe 5pm – 7pm

NOSWEITHIAU CABARET

Mae ffresh yn cynnig mwy na bwyd a diod ragorol, rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o sioeau cabaret, comedi a cherddoriaeth anhygoel drwy gydol y flwyddyn. Cyfunwch fwyd anhygoel gydag adloniant heb ei ail ac archebwch bryd gyda'ch sioe i’w gwneud hi'n noson i'w chofio.

Bwydlen cabaret B

BAR A CHEGIN

Mae ein bar yn cynnig dewis helaeth o ddiodydd, gan gynnwys lager a chwrw tap, detholiad llawn o winoedd a gwirodydd a rhestr dymhorol o goctels gan gynnwys Mojito clasurol, G&T Ecsentrig a blas o basil. Pam na arhoswch am damaid i fwyta'n y bar hefyd? 

Bwydlen dioddydd Bwydlen bar