Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ymunwch â ni ar ein Teras i fwynhau golygfeydd hyfryd a diodydd yn yr haul.

Oriau agor

Dydd Iau i ddydd Sul rhwng 12 ac 8pm.

YFED AR TERAS

Teras yw ein lleoliad yn yr awyr agored i chi fwynhau diod a golygfeydd yng nghanol goleuni a naws hyfryd Bae Caerdydd.

Galwch heibio - does dim rhaid archebu lle. Rydyn ni'n cynnig ystod eang o ddiodydd blasus gan gynnwys cwrw a seidr gan Glamorgan Brewing, Camden Hells a Corona o'r gasgen, martinis granadila ac espresso, a dewis o winoedd, jin a diodydd cymysgu.

Bydd gyda ni hefyd sudd cynaliadwy gan Flawsome, dŵr llonydd a phefriog mewn caniau wedi'u hailgylchu, a llawer o ddiodydd poeth wedi'u gweini mewn cwpanau y gellir eu compostio.

Rydyn yn gweithredu polisi Challenge 25 ym mhob un o'n bariau, bob amser.