Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni am i gymaint o bobl ag sy'n bosibl fwynhau theatr ac adloniant byw, felly rydyn ni'n cynnig perfformiadau ymlaciedig a pherfformiadau hygyrch pan fyddwn ni'n gallu.

PERFFORMIADAU YMLACIEDIG

Mae'r perfformiadau yma wedi'u cynllunio ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag anableddau, anghenion cymorth ychwanegol a'r rheini sydd ar y sbectrwm awtistig.

Yn y perfformiadau teilwredig yma, rydyn ni'n gwneud llawer o addasiadau synhwyraidd, er enghraifft gostwng lefel y sain, goleuo mwy llachar, newidiadau i'r effeithiau arbennig a rhoi rhyddid i bobl symud o amgylch yn ystod y perfformiad.

PERFFORMIADAU SAIN DDISGRIFIAD

Yn ystod perfformiadau sain ddisgrifiad, mae sylwebaeth fyw yn cael ei chwarae dros glustffon sy'n disgrifio elfennau gweledol y cynhyrchiad, er enghraifft y setiau, y gwisgoedd, y propiau a mynegiant yr wyneb.

Mae modd casglu clustffonau Sennheiser o'r ystafell gotiau ddwy awr cyn i'r perfformiad ddechrau. Dim ond ar gyfer cynyrchiadau priodol mae'r rhain ar gael.

Rydyn ni hefyd yn cynnal Teithiau Cyffwrdd ar gyfer ymwelwyr dall a rhannol ddall er mwyn iddyn nhw ymgyfarwyddo â'r set cyn y perfformiad.

PERFFORMIADAU WEDI'U HARWYDDO

Mewn perfformiadau gyda Iaith Arwyddion Prydain (BSL) mae disgrifwyr medrus yn dehongli'r sgript a'r iaith sy'n cael ei defnyddio gan y perfformwyr wrth i'r perfformiad fynd yn ei flaen.

Mae modd pennu seddi penodol yn y theatr fel bod modd i chi ddarllen dehongliad yr arwyddwr yn glir.

PERFFORMIADAU GYDA CHAPSIYNAU

Yn ystod y perfformiadau yma, mae geiriau'r actorion yn ymddangos ar sgrin wrth y llwyfan neu yn y set ar yr un pryd â phan fyddant yn cael eu hadrodd neu eu canu.

Mae'r capsiynau hefyd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol sy'n ddefnyddiol i bobl sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw, er enghraifft nodi enwau'r siaradwyr, effeithiau sain a synau oddi ar y llwyfan.

UWCHDEITLAU

Mae uwchdeitlau yn cael eu darparu ar gyfer perfformiadau opera mewn ieithoedd tramor ac maent yn ymddangos ar sgrin uwchben y llwyfan. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Opera Cenedlaethol Cymru.

CLUSTFFONAU I GODI'R SAIN

Os oes ganddoch chi declyn cymorth clyw ai peidio, mae gennym ni glustffonau 'dwbl' dros y glust neu glustffon 'sengl' yn y glust ar gael. Mae modd casglu clustffonau o'r ystafell gotiau.

Digwyddiadau arbennig ac unigryw

Ymaelodwch heddiw am lwyth o fuddion gwych