Os ydych chi'n unigolyn neu'n sefydliad, dyma sut i gael gafael ar docyn am ddim i ofalwr neu gymar.

YMUNWCH Â HYNT

Mae Hynt yn gynllun hygyrchedd cenedlaethol sy’n gweithio gyda rhwydwaith o theatrau a chanolfannau celfyddydol ledled Cymru.

Fel aelod o rwydwaith Hynt, mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i docyn am ddim ar gyfer cymar, gofalwr neu gynorthwy-ydd personol. 

Mae Hynt wedi’i reoli mewn partneriaeth â Creu Cymru a Diverse Cymru; gallwch wneud cais i ymaelodi ar wefan Hynt.

ARCHEBU TOCYNNAU GYDA CHERDYN HYNT

Cewch archebu eich tocynnau dros y ffôn, neu drwy ymweld â ni yn y Ganolfan, gan ddefnyddio eich rhif cyfeirio Hynt unigryw wrth archebu.

Gall gofalwr, cymar, cynorthwy-ydd personol neu drefnydd grŵp archebu ar ran deiliad Cerdyn Hynt, ond mae’n rhaid i’r tocynnau gael eu rhyddhau i ddeiliaid y cerdyn, a rhaid iddynt ddangos Cerdyn Hynt ffotograffig dilys bob tro.

CYNLLUN MYNEDIAD I SEFYDLIADAU

Cynllun mynediad yw Hynt sydd wedi'i gynllunio'n benodol i gefnogwyr anabl unigol, ac nid yw'n cwmpasu archebion gan sefydliad fel cartref gofal preswyl neu hosbis. Os ydych yn gyfrifol am ofal a lles grwpiau o bobl anabl na fydden nhw'n gallu ymweld fel arall, bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i ni gan gwblhau asesiad risg. Mae'r meini prawf ar gyfer seddi am ddim yn seiliedig ar asesiadau risg gan arweinydd y grŵp.

Bydd eich ffurflen gais yn cael ei hasesu a byddwn ni'n rhoi gwybod i chi cyn pen 28 diwrnod a yw eich cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gymwys, byddwch chi'n cael rhif archebu cwsmer i'w ddefnyddio ar gyfer eich holl archebion yn y dyfodol.

Cwblhewch ffurflen gais y cynllun hygyrchedd a'i he-bostio at hygyrchedd@wmc.org.uk neu anfonwch y ffurflen atom:  Cynllun Hygyrchedd, Gwasanaethau Tocynnau, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, CF10 5AL.

Mae Diverse Cymru, Celfyddydau Anabledd Cymru, Cyngor Cymru i'r Deillion a Sefydliad y Deillion Caerdydd a'r Fro a'r Cymoedd yn cefnogi cynllun y Ganolfan.

Digwyddiadau arbennig ac unigryw

Ymaelodwch heddiw am lwyth o fuddion gwych