Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ffresh yw'r lle os ydych chi'n chwilio am brofiad bar, bwyty a chabaret gyda golygfeydd heb eu hail o Glanfa enwog Bae Caerdydd.

Bob nos Wener a nos Sadwrn, mae'r lolfa cabaret yn cael ei thrawsnewid i'ch croesawu'n gynnes i fwynhau bwyd, coctels, cabaret a cherddoriaeth fyw.

Mae'n ofod gwych i'w logi ar gyfer digwyddiadau llai hefyd. Yn y gorffennol, rydyn ni wedi cynnal perfformiadau byw gan artistiaid jazz byd enwog fel ALA.NI, a'r ddeuawd arloesol Snowpoet, cerddoriaeth fodern yn ogystal â sioeau cabaret unigryw fel Connie Orff a'i chymysgedd dihafal o gomedi a chaneuon dwyieithog.

Fel rhan o Ŵyl y Llais 2018, cafwyd perfformiad gan yr actor a'r awdur Carys Eleri o'i sioe gomedi-wyddoniaeth un fenyw, Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff).

Gwerthwyd pob un tocyn i'r sioe ac fe gafodd Carys adolygiadau gwych cyn iddi fynd â'r sioe i Ŵyl Fringe Caeredin a gŵyl Latitude.