Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni ar gau ar hyn o bryd. Dydyn ni ddim yn cymryd unrhyw archebion am y tro ond yn gobeithio ail ddechrau unwaith byddwn ni’n ailagor.

Rydyn ni'n creu amserlenni pwrpasol ac unigryw ar gyfer ein cleientiaid, ac yn trefnu popeth sydd ei angen arnoch chi i gael trip llwyddiannus.

Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda gweithredwyr teithio a bysiau, asiantau teithio, trefnwyr cynadleddau proffesiynol a chwmnïau trefnu digwyddiadau ar hyd gwledydd Prydain, i greu pecynnau profiad cofiadwy i ystod o gynulleidfaoedd, gyda phrisiau masnach deithio arbennig.

Fel canolfan gelfyddydau genedlaethol Cymru, rydyn ni'n croesawu cynyrchiadau theatrig sydd wedi ennill gwobrau, yn arddangos y talentau lleol a rhyngwladol gorau, ac yn cyflwyno adloniant byw o safon fyd-eang - felly dylai fod yn ddigon hawdd gwneud argraff dda ar y cleient hollbwysig yna.

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk  i gael cyfraddau arbennig masnach deithio.

AMSERLENNI ENGHREIFFTIOL 

DEWCH AR DAITH DECHNEGOL

Cyfle prin iawn i brofi ochr dechnegol theatr, sydd fel arfer ar gael i'r criw cefn llwyfan yn unig.

Hyd: oddeutu 2 awr

SGWRS A BLASU PENDERYN

Bydd staff wedi'u hyfforddi o ddistyllfa Penderyn yn sôn am hanes creu chwisgi yng Nghymru, a chewch flasu rhai samplau am ddim hefyd.

Hyd: oddeutu awr a hanner

GWERSI CÔR

Cyfle anhygoel i'w brofi â ffrindiau; dewch â grŵp canu ynghyd mewn cytgord perffaith i roi perfformiad bythgofiadwy.

Hyd: oddeutu awr a hanner

TEITHIAU CWCH

Mae bws dŵr Caerdydd yn cynnig gwasanaeth rheolaidd rhwng Bae Caerdydd a Chanol Dinas Caerdydd. Mwynhewch daith ymlaciol a chyfle i werthfawrogi awyrgylch a golygfeydd hardd y Bae.

Hyd: 30 munud

TAITH BENSAERNÏOL

Dyma gyfle euraidd i gael taith dywys o amgylch yr adeilad gan y prif bensaer, Jonathan Adams. Bydd Jonathan yn egluro sut adeiladwyd ei weledigaeth, y problemau y daethon nhw ar eu traws, a sut deimlad yw bod wedi creu un o adeiladau mwyaf eiconig y byd.

Hyd: oddeutu awr a hanner

O DDIDDORDEB HEFYD