Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Does dim angen i chi fod yn seren fawr i ymweld â'n hystafelloedd gwisgo; rydyn ni'n cynnig teithiau o amgylch yr adeilad eiconig yma yn dilyn ôl traed rhai o'r sêr enwocaf i berfformio yma.

Ar hyd y daith cewch ddarganfod mwy am yr adeilad anhygoel yma, ei bensaernïaeth, y geiriau enwog ar y blaen a'r cyfrinachau y tu ôl i'r llen.

Dim ond ar gyfer grwpiau o 10 neu fwy o bobl y mae'r teithiau yma ar gael ac maen nhw'n eich tywys y tu ôl i ddrysau caeedig, i'r ystafelloedd gwisgo, ardaloedd technegol Theatr Donald Gordon, yr ystafelloedd ymarfer a thu hwnt.


Os ydych chi a'ch grŵp yn dod i weld sioe, beth am ychwanegu taith y tu ôl i'r llenni am £4 y pen? Dim ond y daith ei hunan? Dim problem, prisiau'r daith yw:

PRISIAU TEITHIAU

  • Grwpiau o 10+  £5 y pen

Hefyd, mae ganddon ni amrywiaeth o deithiau arbenigol a theithiau cyffwrdd i'r rhai sydd â nam ar eu golwg. Am wybodaeth ac er mwyn archebu'ch lle, cysylltwch â ni drwy gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk neu ffoniwch ni ar 02920 636 464 (opsiwn 4).