Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

P'un ai eich bod yn trefnu noson gyda theulu neu ffrindiau, yn cynllunio digwyddiad cymdeithasol gyda gwaith neu daith gyda'ch pentref; rydyn ni yma i sicrhau proses mor syml â phosib i archebu ar gyfer 10 person neu fwy.

Drwy archebu tocynnau grŵp, byddwch hefyd yn gallu mwynhau'r buddion canlynol:

  • Gostyngiadau ar ddetholiad o sioeau o'n cynigion cyfredol
  • Gwybodaeth blaenoriaeth archebu
  • Dewisiadau talu hyblyg: archebwch nawr, talwch nes ymlaen (yn amodol ar delerau ac amodau)
  • Rhaglenni a hufen iâ i'w harchebu ymlaen llaw ar gyfer eich grŵp

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm grwpiau o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10am i 6pm drwy e-bostio: gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk*
*Rydym yn gweithredu gyda llai o staff ar hyn o bryd, felly mae’n bosib y byddwn yn cymryd mwy o amser i ymateb. 

Ein prif awgrymiadau

Dyma’n rhestr o bum peth i’w ystyried wrth drefnu archeb grŵp:

1. Gwybodaeth am digwyddiadau

O sioeau cerdd enwog y West End i gynyrchiadau llwyfan newydd sbon, Canolfan Mileniwm Cymru yw'r lle i ddod am brofiad o'r radd flaenaf. Edrychwch ar ein gostyngiadau grŵp diweddaraf a edrychwch ar ein digwyddiadur.

2. Archebu danteithion i'r egwyl ymlaen llaw

Fel trefnydd y grŵp gallwch chi archebu hufen iâ ymlaen llaw. Ychwanegwch i'ch archeb arlein neu gofynnwch i ni ychwanegu hyn i'ch archeb.

3. Cofrestrwch ar gyfer cynllun Booking Protect

Rydyn ni nawr yn cynnig diogelwch ad-daliad ar gyfer eich tocynnau er mwyn i chi dderbyn ad-daliad llawn pe baech chi neu aelod o'ch grŵp methu mynychu oherwydd rhesymau salwch, tywydd neu fethiant mecanyddol. Darganfyddwch fwy am gynllun Booking Protect.

4. Cynlluniwch daith dros nos

Yn bwriadu dod dros nos? Gallwch chi archebu ystafelloedd gwesty ar ddisgownt gyda’n partner gwesty 4 seren ffafredig Future Inns [gan ddefnyddio’r côd WMC21BB]. A hefyd, drwy ein partneriaeth mae pob ystafell rydych chi’n archebu gyda Future Inns yn helpu cefnogi ein gwaith gyda phobl ifanc a chymunedau ar draws Cymru.  

5. Mwy i'w weld yng Nghaerdydd

Os ydych chi'n bwriadu aros yn yr ardal am sbel, darllenwch ein canllaw ar y 10 prif beth i'w weld yng Nghaerdydd am ein hawgrymiadau am beth i'w wneud yn y brifddinas.

6. Gwybodaeth am hygyrchedd

Fydd dim angen i chi boeni y bydd rhai o aelodau'ch grŵp yn ei chael hi'n anodd mynd o amgylch y Ganolfan. Mae bysys yn gollwng pobl yn agos iawn, ac mae ganddon ni fynedfeydd un lefel a lifft i bob llawr. Darllenwch ein canllawiau hygyrchedd am ragor o wybodaeth a lawrlwythwch ein map o'r adeilad i weld pa ffordd i fynd.